דורות זבולון » תחומים » חוגי בוקר קתדרה » נפלאות המוח והפסיכולוגיה אברון

הירשם - נפלאות המוח והפסיכולוגיה אברון

לא צויין מחירתאריך פתיחה: 02/03/21תאריך סיום: 30/04/21

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
שלישי
17:00
18:00