×

שיעורי איטלקית 


  • : תל אביב
  • : תל אביב
  • : שיעורים פרטיים ושפות
  • : איטלקית
  • : כולם
  • : אוטביה דה יוהנס
  • :

השיעור נמשך 60-90 דקות ומותאם לתלמיד\ה באופן אישי על בסיס הכרות עמו\ה. במהלך השיעור נתרגל את ארבעת כישורי השפה תוך מתן דגש על דיאלוג.