×

שיעורים פרטיים בנגינה על אורגנית ופסנתר - בחוויה אחרת! 


  • : אשקלון
  • : אשקלון
  • : מוסיקה
  • : אורגן וקלידים
  • : ילדים
  • :
חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - אורגן וקלידים - שיעורים פרטיים בנגינה על אורגנית ופסנתר - בחוויה אחרת!, אשקלון, ילדים כתיבה וקריאת תווים
תרגילי קצב,סולמות ומרווחים
מהלכים הרמוניים
הכרת הכלים ועיבוד מוסיקלי
אמון היד והאצבוע 
ליויי נגינה עם שירה 
אלתור וקומפוזיציה 
אלתור גאז