×

רכיבה רמת גן 


  • : רמת גן
  • : רמת גן
  • : הפעלות ואטרקציות לילדים
  • : רכיבה על סוסים
  • : נוער
  • :
הפעלות ואטרקציות לילדים  - רכיבה על סוסים - רכיבה רמת גן, רמת גן, נוער

חוות הסוסים שבפארק הלאומי ברמת גן הוקמה על ידי ראש העיר הראשון של רמת גן, מר אברהם קריניצי. בתקופות מסוימות, החווה שימשה כתחנת מעבר של משרד החקלאות וכתחנה של חיל הפרשים של משטרת ישראל. נכבדי ציבור (הידוע מביניהם, רא"ל חיים בר-לב ז"ל) נהגו לפקוד את החווה דרך קבע ולרכוב על הסוסים ברחבי הפארק הלאומי. בתקופה זו החווה נוהלה על ידי מנהל הפארק הלאומי.

בסוף שנות השמונים למדו בחווה כמה עשרות ילדים והפעלתה מומנה מתקציב עיריית רמת גן, אשר התלבטה האם לסגור את החווה או להעביר אותה לניהול עצמי. לבסוף הוחלט על ניהול עצמי ולשם כך הוקמה עמותה, שלקחה על עצמה להגדיל את מספר הנהנים ולהגיע לאיזון תקציבי.

מאז תחילת שנות האלפיים נהנים מהחווה יותר מאלף ילדים ומבוגרים בשנה. חלקם לומדים במסגרת חוגי הרכיבה ואחרים הגיעו לרמה תחרותית ומשתתפים בתחרויות רכיבה במקצועות האולימפיים (רכיבה אומנותית וקפיצות ראווה). יש המגיעים לקייטנות רכיבה המאורגנות בחווה, וחלקם מפיקים מהרכיבה תועלת טיפולית שיקומית. פני החווה שונו ללא הכר, שטחי הרכיבה גדלו מאלף מ"ר ליותר מששת אלפים מ"ר. נוספה תאורה המאפשרת רכיבה גם בשעות החשיכה. למטופלים הוקם מגרש מקורה, בזכותו לא צריכים המטופלים להפסיק את רצף הטיפולים. כשני מיליון שקל הושקעו בשיפוץ המקום והבאתו לסטנדרטים אירופיים מקובלים.