×

ריקודים מקודשים של גורדייף 


  • : חדרה
  • : חדרה
  • : יחסים זוגיות ופיתוח אישי
  • : שונות
  • : כולם
  • : אילת אילון
  • :

הריקודים הינם סדרות של תנועות הבאות להעיר את האדם המבין כי אולי ישן הוא...