×

קנדו 


  • : תל אביב
  • : תל אביב
  • : אומנויות לחימה
  • : אומנויות לחימה שונות
  • : כולם
  • : מרקו אדרי
  • :

קנדו = אומנות הסיוף היפניתאיאיידו = אמנות השליפה והשיסוף בחרב יפניתגודו = אמנות ההתגוננות מפני חרב בעזרת מוט עץ