×

פילוסופיה יישומית - פילוסופיה הלכה למעשה 


  • : גבעתיים
  • : גבעתיים
  • : לימודים והעשרה
  • : שונות
  • : כולם
  • : עמיחי גרינבלד
  • :

סדנה מיוחדת הנובעת מתוך העולם המופלא של הפילוסופיה לאורך השנים.מועברת על ידי מרצה בעלת תואר דוקטור המתמצאת בפילוספיה ספרות ופסיכולוגיה. מרצה וכותבת בנושאים אלו.במהלך המפגשים נדון בסוגיות אקטואליות ונראה כיצד מסייעת הפילוסופיה ובעצם רומזת ומייעצת לנו אל תוך עולם המעשה.