×

סדנא לשליטה וניהול כעסים ולתקשורת יעילה 


  • : רחובות
  • : רחובות
  • : יחסים זוגיות ופיתוח אישי
  • : אימון אישי
  • : מבוגרים
  • :
פעילות
 יחסים זוגיות ופיתוח אישי, קורס
 יחסים זוגיות ופיתוח אישי,  יחסים זוגיות ופיתוח אישי - אימון אישי - סדנא לשליטה וניהול כעסים ולתקשורת יעילה, רחובות, מבוגרים

לשלוט בכעס במקום שהכעס ישלוט בך, 

ולנהל את הכעסים שלך ברוגע ובאסרטיביות!

כשאתם בידיים הנכונות, אצל המומחים מס. 1 בארץ,  

השינוי הוא אפשרי ובר השגה