×

סדנאות רייקי 1 סדנת רייקי 2


  • : תל אביב
  • : תל אביב
  • : יחסים זוגיות ופיתוח אישי
  • : שונות
  • : כולם
  • :

רייקי II מעניק את היכולת להעביר את תדרי הרייקי דרך הגוף בעוצמה גבוהה יותרמפתח את היכולת האינטואיטיביתמאפשר שימוש בסמלים להעצמת הריפוירייקי II פותח את היכולת לשלוח רייקי מעבר לזמן ולמרחקומעביר את תדר הגוף למצב גבוה יותר.