×

חוג אומנות ויצירה - הוד השרון 


  • : הוד השרון
  • : הוד השרון
  • : יצירה ואומנות
  • : שילוב אומנויות
  • : ילדים
  • :
חוג
 יצירה ואומנות, קורס
 יצירה ואומנות, שיעור
 יצירה ואומנות, פעילות יצירה ואומנות - שילוב אומנויות - חוג אומנות ויצירה - הוד השרון, הוד השרון, ילדים חוג אומנות ויצירה - הוד השרון, בשער הירוק - כל ילד אמן. 
חוגי אמנות לילדים ונוער. 
בסטודיו גדול ומרווח בהוד השרון.