×

הוראה מתקנת באנגלית עם גליה ברסלבסקי 


  • : יהוד - מונסון
  • : יהוד
  • : לימודים והעשרה
  • : הוראה מתקנת
  • : ילדים
  • :
לימודים והעשרה - הוראה מתקנת - הוראה מתקנת באנגלית עם גליה ברסלבסקי, יהוד - מונסון, ילדים

שיעורי הוראה מתקנת באנגלית מתמקדים בפיתוח כישורי הקריאה והכתיבה באנגלית ובהקניית אסטרטגיות למידה ושפה דבורה ברמה גבוהה , לתלמידים בעלי לקויות למידה.

מושם דגש על חיבור ואהבת השפה כמו גם על אלמנט של כיף ויצירתיות לצד המטלות הלימודיות, זאת כדיי ליצור מוטיבציית למידה ורצון אמיתי לדבר, להבין ולהצליח במטלות בית ספריות באנגלית, למרות לקויות

הלמידה. כמו כן, קיימים התמקדות וחיזוק החוזקות של התלמיד, כערוץ למידה תומך ,אפיק הישענות ומעקף דרכי הלמידה הפחות אפקטיביים לתלמיד.