×

אביבה לוין 


  • : נוב
  • : נוב
  • : יצירה ואומנות
  • : שונות
  • : ילדים
  • :
חוג
 יצירה ואומנות, קורס
 יצירה ואומנות, שיעור
 יצירה ואומנות, פעילות יצירה ואומנות - שונות - אביבה לוין, נוב, ילדים מכירת דלועים קישוטיים אורגניים, מעובדים או גולמיים אותם אנחנו מגדלים בחצר. חוגים, וסדנאות חד-פעמיות.