×
חוגי
 מחול, קורסי
 מחול, שיעורי
 מחול, פעילויות
 מחול, לימודי מחול -  ריקודי בלקן - 12 נקודות מעניינות על ריקודי הבלקן

12 נקודות מעניינות על ריקודי הבלקן

מאת: חוגחוג- פורטל החוגים של ישראל

מהם ריקודי בלקן? אלו ריקודים אותם נהוג לרקוד בחבל ארץ הבלקן.
חלק מצעדי ריקוד אלו, אומצו בארץ והפכו לסמל של התרבות הישראלית. במאמר זה, נלמד מעט על תרבות הריקוד בחבל הבלקן:

1.      מהו חבל הבלקן? חבל הבלקן, הוא כינוי לדרום מזרח אירופה. שמו של חבל זה מושפע מהרי הבלקן. ריקודי הבלקן, חוברו בחבל ארץ זה. 

2.      "הורה"- צעד שחובר בחבל הבלקן: מקובל לחשוב שצעד ההורה חובר ישראל, אולם למעשה, צעד ההורה חובר בחבל הבלקן. צעד זה שימש כחלק מצעדי הריקוד "כוריאה". את ריקוד זה, הביא לארץ המרקיד ברוך אגדתי. כיום, משייכים את ההורה לישראל ולציונות.

3.      ריקוד ההורה בחצרות חסידיים: החסידיות השונות באזור הבלקן, אימצו את ריקוד ההורה אותו למדו מסביבתם הקרובה. עד היום, רוקדים צעדי ההורה בחצרות החסידים השונות בארץ ובחו"ל.

4.      משמועות ריקוד ההורה: המשמעות של ריקוד ההורה בישראל, שונה ממשמעות ריקוד ההורה בהרי הבלקן. בארצות הבלקן, רוקדים הורה כאשר רוצים לסמל אירוע מסוים. למשל: נערים שהגיעו לגיל ההתבגרות. בישראל, ההורה מסמלת את הציונות, ואת הווי החיים בישראל.

5.      מקצב ההורה: ההורה המקובל בארץ מורכב ממקצב של ארבעה רבעים.  אולם, ישנם 1600 סגנונות שונים של ריקוד ההורה. בחלק מהסגנונות קיימים צעדי סינקופה, בהם דורכים בחוזקה, על מנת לתת דגש מוזיקלי. לרוב מקצבי ההורה, יש מבנה סימטרי של ריקוד. צעד הסינקופה, לקוח מתוך סגנון ריקוד "דבקה".

6.      דבקה: זהו סגנון ריקוד נוסף המצוי בהרי הבלקן. את הדבקה רוקדים בשורות, או בחצאי מעגלים. במהלך הריקוד, רוקעים ברגליים לפי מקצב מסוים. לכל קבוצת רוקדים יש ראש קבוצה, שמכתיב לקבוצה את קצב רקיעת הרגליים.

7.      ריקודים הצוענים: עד מלחמת העולם השנייה, היו במזרח אירופה רבים מבני העם הצועני. הצוענים פיתחו תרבות משלהם. לצוענים היו ריקודים משלהם, אותם למדו התושבים המקומיים.

8.      צורות ריקוד ההורה: בדרך כלל, רוקדים את ההורה במעגלים. אולם, ניתן לרקוד את ההורה בשורות. סגנון זה של ריקוד הורה בשורות, נפוץ יותר בהרי הבלקן, ובחצרות החסידים.

9.      צורות אחיזת הידיים בהורה: במעגלי ההורה המודרניים, רוקדים באחיזת ידיים. ישנה צורת אחיזה נוספת, בה מניחים ידיים כל אחד על הכתף של השני. צורה זו של אחיזה נהוגה בהרי הבלקן, ואומצה על ידי חצרות החסידים השונות.

10.  נהוג שאת ריקודי ההורה רוקדים בקבוצות של החל מ4 רוקדים, ועד מעגלים של אלפי משתתפים.

11.  ריקודי הבלקן כוללים גם ריקודים יווניים.

12.  ריקודי ההורה בארץ: ריקודי העם הישראלים מכילים את צעדי ריקוד ההורה. הציבור הדתי והחרדי רוקדים צעדי הורה במעגל בשמחות המשפחתיות, ובהרקדות שונות. בארץ קיימת עמותה המקיימת ברחבי הארץ הרקדות המבוססות על ריקודי הבלקן. מטרת העמותה, הינה להחדיר את תרבות ריקודי הבלקן בארץ.

לסיכום:
צעדי ההורה שמקורם בבלקן, הובאו לארץ, והשפיעו רבות על תרבות הריקודים הישראלים. צעדי ההורה אומצו על ידי הציבור הדתי והחסידיות השונות.
צעדים אלו רוקדים בחוגי ריקוד שמטרתם לשמר את צעדי ההורה, ותרבות הריקודים הישראלית.