×
חוגי ספורט ברמת השרון

חוגי ספורט ברמת השרון

בפנקס הזכויות מתנהל הרישום לפי חלוקה לגוש וחלקה. “חלקה” היא יחידה רצופה של מקרקעין, בתוך גוש, שהיא היחידה הבסיסית לגביה מתקיימות זכויות קניין.‏ לגבי כל חלקה מתקיימת לפחות זכות קניין אחת – זכות הבעלות. הווה אומר, לכל חלקה יש בעלים, לצד זכויות נוספות שעשויות (אך לא חייבות) להתקיים בה, כגון חכירה, משכנתה וזיקת הנאה. אם באופן כלשהו, נוצר מצב בו אין בעלים למקרקעין מסוימים, המדינה נעשית הבעלים של אותם מקרקעין.
אומנויות לחימה תל אביב
חוגי ריקודים סלונים לילדים
חוגי ריקודים סלוניים למבוגרים
חוג ציור למבוגרים
חוג ציור לילדים
חוג כדורגל לילדים
לימוד ריקודי בטן
mma תל אביב
חוגי כדורסל לילדים
שיעורי קרב מגע בתל אביב
שיעורי קרב מגע לילדים
שיעורי קרב מגע בפתח תקווה