×
האם אפשר להוסיף תוספות אישיות במהלך חופה וקידושין?

האם אפשר להוסיף תוספות אישיות במהלך חופה וקידושין?

מאת בשמחות - מנוע החיפוש לאירועים ושמחות

האם ניתן לשלב טקס אישי, בטקס ההלכתי בחופה?
התשובה היא- שניתן לשלב כל טקס שרוצים, כל עוד לא משנים את הטקסים ההלכתיים. על מנת שנוכל להבין יותר טוב כיצד אפשר להוסיף תוספות לחופה, עלינו להביןיותר לעומק את המשמעות ההלכתית של החופה. משמעות החופה- הפיכת בני הזוג מ"מאורסים" ל"נשואים".

מהו זוג מאורס?

זוג מאורס, הינו זוג שהחליט לבוא בקשר הנישואין. בעבר, שלב הנישואין, היה נקרא אירוסין. לפי המקורות- האירוסין הם הקניין. בני הזוג היו נקשרים זה לזה במחויבות. הנישואין- היו המעבר לחיים המשותפים. במקורות נקרא: לקיחה. כיום, למושג "אירוסין" אין משמעות הלכתית. הזוג המאורס, קשור זה לזה בקשרי אהבה, אך לא במחויבות. את שלב ההתקשרות ושלב החיים המשותפים, איחדו מתחת לחופה.

מהם נישואים?

נישואים, הם זוג החי ביחד. לפי ההלכה היהודית- נישואים הם מעבר לחיים משותפים של בני הזוג, לאחר שבאו בברית מתחת לחופה לפי כללי ההלכה היהודית. הפעולה ההלכתית הקרויה בימינו "נישואין", נקראה בעבר "אירוסין". בכל הדתות, הנישואין יהיו לאחר טקס החתונה. ישנם כמה מרכיבים הלכתיים שמבצעים בחופה, על מנת שהחתונה תיקרא חתונה יהודית. את שלה הנישואין, מקיימים כיום לפי ההלכה ב"חדר ייחוד".

מהם המרכיבים ההלכתיים בחופה?

מה כוללת החופה היהודית? בתחילה, יש את המנהג שהכלה ואמה מקיפות 7 פעמים את החתן. הקפות אלו הם רק מנהג. להקפות יש הסבר קבלי. ישנם מנהגים שונים של מוזיקה המושמעת בעת ההקפות. לא כדאי לבטל את המנהג. אפשר להפוך את ההקפות לעליזות בני הזוג יכולים לבחור לנגן ניגון אחר קצבי, בזמן ההקפות, בעת שהקהל ימחא כפיים.

לאחר מכן, יש קידוש על היין, ופעולת קניין של הכלה. פעולת הקניין, נעשית על ידי נתינת הטבעת. זוהי הפעולה ההלכתית הקושרת את החתן אל הכלה. על מנת לבטל קשר זה שנוצר לאחר מתן הטבעת, יש צורך בהליך ברבנות. כאשר ילדים משחקים בחתונה, יש צורך להימנע משימוש במתן טבעת, ושימוש במילים "הרי את מקודשת".

בשנים האחרונות, קוראים עורכי חופות את הכתובה בלחש, או מקריאים חלק קטן ביותר, ומסבירים מה כתוב בכתובה.

 בסיום החופה, החתן שובר את הכוס. שבירת הכוס, היא זכר לחורבן המקדש. על מנת להעלות את זכר בית המקדש בעת  השמחה.

האם מותר להישבע שבועת אמונים בחופה?

אין איסור הלכתי שבני הזוג יביעו אמונים זה לזה. יש לזכור, שלשבועה יש משמעות הלכתית. לא מומלץ לפי היהדות להישבע, כי אז קשה להפר את השבועה. לכן, החיילים הדתיים בצה"ל לא אומרים "אני נשבע", אלא "אני מצהיר".
לכן, כאשר זוג רוצה להביע אמון הדדי בעת החופה, מומלץ שבני הזוג ישתמשו במונח "הצהרת נאמנות", במקום המילה "שבועה". כאשר ההצהרה אינה באה במקום מתן הטבעת ופעולת הקידוש, אין בכך איסור. הבעיה ההלכתית, היא רק כאשר הבעת האמון באה במקום מתן הטבעת.

האם אפשר להוסיף בחופה תוספות אישיות?

אפשר להוסיף תוספות אישיות. לתוספות אלו, אין תוקף הלכתי.

 לא מומלץ שהכלה תתן לחתן טבעת מתנה בעת החופה. מומלץ, שנתינת מתנה של הכלה, תיעשה לאחר שהזוג חוזר מחדר ייחוד. הכלה יכולה להעניק פרח לחתן בחופה. משמעות פעולה זו איננה הלכתית, אלא סמלית.

הסכם קדם נישואין:

ארגון רבני צהר, הכינו לזוגות המעוניינים הסכם קדם נישואין. להסכם זה, אין משמעות הלכתית, והסכם זה אינו חובה. בהסכם זה בני הזוג מצהירים נאמנות ואהבה. להסכם זה, יש תוקף משפטי, בעת שהחתן מצהיר שאם ירצו להיפרד, אזי לא יעכב את אשתו בתהליך המשפטי.
מטרת רבני צהר בהסכם זה, היא למנוע מבחינה משפטית מצב של עגינות. שכן, כאשר גבר חותם על הסכם זה- יכול בית הדין להענישו במקרה שיחזור בו. ניתן להקריא הסכם זה בחופה בנוסף לכתובה, אך חשוב לציין שלהסכם זה אין משמעות הלכתית.

חשוב לבחור רב מתאים לעריכת החופה:

כאשר רוצים חופה יהודית, חשוב לבחור ברב שידע איך לערוך את הטקס באופן שיעניין את הקהל. חשוב שהרב ירגיש את הקהל, ויידע לחבב את הטקס היהודי בקרב הקהל. מומלץ גם שהרב ישתמש בחוש הומור, ויהיה בעל כישורי הנחייה מרתקים.

ניתן להיעזר בארגון "רבני צוהר":

ארגון "רבני צוהר", קם במטרה לסייע לציבור החילוני לערוך חופה יהודית בצורה שלא תכביד. רבני הארגון, יודעים כיצד לדבר אל הקהל בחתונה, וכיצד ליצור עניין. שירות זה ניתן בהתנדבות, למעט 180 ₪ הנגבים כדמי רישום.

לסיכום:

הסברנו במאמר זה את משמעות הנישואין, והטקסים היהודיים בחופה. הסברנו שאין מניעה להוסיף הסכמים וטקסים נוספים בחופה, כל עוד הם לא באים במקום הטקסים היהודיים, אלא כתוספת.
לסיום, המלצנו על ארגון "צוהר", המסייע בעריכת חופות המותאמות לציבור החילוני.


איך להפוך חופה וקידושין לחוויה?איך להפוך חופה וקידושין לחוויה?