×
 שיעורים פרטיים ושפות -  ביולוגיה - ביולוגיה

ביולוגיה

מאת חוגחוג - פורטל החוגים והפנאי של ישראל

הביולוגיה, או בשמה העברי, תורת החי, הינה תחום נרחב ומסועף, מורכב, מפתיע ומרתק.
גם כאשר אדם תוהה על קנקנה, או על מבחנתה, במקרה הזה וגם כאשר היא מקצוע מוערך ורב חשיבות בחטיבת הביניים ובתיכון.

הביולוגיה בכללותה חוקרת ומספרת את תהליכי המדע של נפלאות החיים והיווצרותם. בבני האדם, בצמחים, בטבע ובכל יצור ותא חי או שחיים בו.  היא מספרת ומבדילה על ייחודיותם וכוחם בנפרד ובמשותף על ידי קשרי הגומלין והתהליכים המתקיימים בין תאים, נוזלים ומה שביניהם ויוצרים חיים. היא מביאה לידיעתנו גילויים מרעישים ומדהימים על הצלחות רפואיות חדשניות ועל החיים. היא מעוררת התפעלות, סקרנות ורצון עז לגילוי ולמידה עצמית וסביבתית.

כיאה לתורה נרחבת ומקיפה שהיא, יש לביולוגיה תחומי משנה נרחבים. תחומים ראשיים ומורכבים בפני עצמם, העוסקים בצורות החיים השונות ותורתן הן. לכל אחד מנושאי המשנה מילון מושגים נכבד ורב עניין משלו, שהגדיל לעשות ולמלא עמודים של ספרים, כתבי-עת, מאמרים, תכניות טלוויזיה וסיכומים שחשפו פורצי דרך גדולים וידועים בעולם בשמם בתחומי הרפואה והטכנולוגיה המהווה בימינו חלק בלתי נפרד מהאיברים החיים ומהחיים בתקינותם.
הביולוגיה, למעשה, היא הכוח היחיד שניתן לנו, בני האדם, ללמוד דרכו על חשיבות הגנטיקה, על 'הוראות ההרכבה וההפעלה' של הנס הגדול מכל – החיים. לשמחתנו, חלק רב או נכבד מתוכנה נזכה להכיר לעומק וללמוד עוד בהיותו תלמידים בחטיבה ובתיכון. היא תקנה לנו יכולת לפיתוח המחשבה, לחקר ולהבנה מדעית וזיקה עמוקה לחיים ביסודם.

שיעורי הלמידה בביולוגיה מועברים הן במישור העיוני והן במישור הפיזי, במעבדה. הלכה למעשה. הם מבוססים על עובדות מדעיות והתשובות מושתתות על למידה ותרגול אשר מביאים את הלומד לדיוק ולבקיאות. חשיבותן של הלמידה העיונית והפעולה הפיזית בביולוגיה היא זהה, חיונית ומכריעה. 

כוחה של הביולוגיה לעולם אינו קופא על שמריו. נהפוך הוא, ערכה והצורך בה גוברים מעשור לעשור והביולוגיה, בדומה לטבע האדם החי, הייתה ועודנה תחום שואף ומתפתח מטבעו, מתחדש המעשיר חשיבותו וחיוניותו באמצעות מדע מציל ומייצר חיים.
אך חשוב לזכור, הדרך אל ההצלחה המוצלחת מכל ומימוש כוחה המעצים, בין אם נבחר בה כמקצוע לחיים, או מגמה בתיכון, מתחילה בספסל הלימודים ותלויה בשיעורי למידה טובים. היא נשענת על טיב הלומד והמלמד, על הסקרנות והעניין שמתגלה בחומר הנלמד כפועל יוצא מכך ועל ההבנה העיונית והמעשית.