×
 שיעורים פרטיים ושפות -  אזרחות - אל תניחו לאזרחות לחמוק מבין אצבעותיכם

אל תניחו לאזרחות לחמוק מבין אצבעותיכם

מאת חוגחוג - פורטל החוגים והפנאי של ישראל

לימודי האזרחות הם הגשר הראשון שנצעד בו בדרכנו למערכת יחסים כל כך אישית ופרטית עם גורם כל כך כוללני וציבורי -  המדינה שלנו.

יחסים שרק ילכו ויעמיקו לאורך הזמן ואף נושאים משקל לא מבוטל. האזרחות מלמדת אותנו את משמעות המושג 'מדינה' בכל הנוגע למרכיביה ומשפיע על אזרחיה ועל זהותם היומיומית ותחושת השייכות למדינתם,
כגון: צורות הממשל והשלטון השונות, המעמדות, שלטון החוק, המבנה ההיררכי המתאר בתרשים את הרמות והדרכים של כל גוף שולט או נשלט, עליה והגירה, הדמוקרטיה ועוד לא מעט מושגים אשר במוקדם או במאוחר, יכיר כל אזרח.

אזרחות, הוא אחד המקצועות המעניינים ביותר והקשורים ומדברים אל כולם עד האופן האישי ביותר, מבית היוצר של התחום הנלמד בבית הספר היסודי כ"כישורי חיים". מרגע שנולדנו אנו אזרחים במדינה בה התרחש זה הפלא, וצורת השלטון בה וחוקתה מכתיבים סדרי יום בחיינו מאז ולתמיד. אולם, רק בחטיבת הביניים נזכה להתחיל בהיכרות רבת השנים לבוא, את משמעות יחסי המדינה-אזרח-מדינה מזווית ראיה קרובה ומשכילה יותר.

לימודי האזרחות מתכתבים באופן טבעי עם הצורך שלנו במימוש החלק שבזהותנו כאזרחים במדינה. דבר שידענו על עצמנו מגיל ילדות, עת הלכנו לראות זיקוקים בכל יום עצמאות, או שרנו את "התקווה" בסוף כל טקס או שמחה ואולי תהינו כבר אז, מתי נתכבד להכיר מקרוב וללמוד את משמעות המילים 'אזרח', 'מדינה' 'בחירות', או 'דמוקרטיה'...
אך זאת לא יקרה לא לפני שנגיע לחטיבת הביניים. הלא מדובר בנושאים חשובים, מורכבים, מסועפים אך מעניינים כשם שרק יחסים מעורבים כל כך יכולים להיות. עם בגרותנו אנו עתידים לגלות עד כמה היותנו אזרחים במדינה דורשת מאתנו חובות ומעניקה לנו זכויות. הן ברמה האישית והן ברמה הכוללנית.


עלינו לראות במושג אזרחות את סך תרשים המבנה המייצג את ההיררכיה ואת אופייה ודרכי השלטון והפעולה  במדינתנו. עלינו להבין את המשמעות של כל אחד מבעלי התפקידים ולו רק כדי למלא את יעדנו כאזרחים ולדעת למה נוכל לצפות מהמדינה בעבור כך.
בשיעורי אזרחות נלמד את המושגים והמבנים המכילים את צורות השלטון השונות, את מבניהן ואת אופיין כמו את המעמדות השונים ואת שלטון החוק, את ההשפעה על האזרח, על חיילים, על חתכי אוכלוסייה מסוימים ועל תופעות חברתיות וכלכליות נרחבות.


לעולם לא נדע או נשכיל להבין את פשר המונח 'אזרחות' אלמלא ניקח מבט בוחן ומעמיק אל תוך דבריה החשובים. דברים שילוו אותנו במהלך כל חיינו ומשמעותם אינה משתנה או עתידה להשתנות.
מדי יום אנו שומעים, קוראים, או נתקלים בכלל במושגים מעולם הפוליטיקה, המשפט, הביטחון, החברתי, או הסוציאלי. חלקנו אולי זוכרים עוד שבזכות שיעורי אזרחות אנו מבינים היטב את הנאמר ועמדתנו בנושא תהא מבוססת ואותנטית. גם כשאו אך צופים במהדורת החדשות, או כאשר נגלוש ברשת ונחפש מידע הכרחי.

עם זאת, לימודי אזרחות אינם מהקלים שיזדמן לכם להכיר. הם מבארים מונחים בני מונחים, מורכבים לדורותיהם ונושאים הגדרות שונות משל עצמם. חשיבות כל אחד מהם היא רבה ומשפיעה בתהליכיה על יחסי המדינה-אזרח.
כאשר נלמד את נפלאות ומעלות הדמוקרטיה, כמו את מגבלותיה או חסרונותיה, או כל צורת שלטון אחרת, נדע למקם את תחושותינו וציפיותינו בצורה מדויקת יותר לגבי המדינה שבה אנו חיים.


אל תניחו לאזרחות לחמוק מבין אצבעותיכם. במוקדם או במאוחר יהיה על כולנו להיכנס לנבכיה, לחסות בצילה, או למלא מבוקשה. ודאי נרצה להכין עצמנו, מוטב לנו לתאם ציפיות, הרי נעדיף להיות אזרחים גאים ושגרירים טובים מאוד של רצון טוב ושל דרכינו האזרחיות.
למה אתם מחכים?! אם תרצו - אין זו אגדה!