שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
MMA מבוגריםMMA מבוגריםMMA מבוגרים
נחום ברדוגו


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
אקרובטיקה אווירית-מבוגריםאקרובטיקה אווירית-מבוגריםאקרובטיקה אווירית-מבוגריםצפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית דו שבועייוגה נשית דו שבועייוגה נשית דו שבועי
דפידפי לוטן


צפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועי
דפידפי לוטן


צפייה הרשמה
הרשמה
מסלול פתוח אילתמסלול פתוח אילתמסלול פתוח אילת
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
פונ"+ פילטיס גברים דו שבועיפונ"+ פילטיס גברים דו שבועיפונ'+ פילטיס גברים דו שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
פונקציונלי גברים חד שבועיפונקציונלי גברים חד שבועיפונקציונלי גברים חד שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
פילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועי
מיהמיה מנדה בולבצ'ן


צפייה הרשמה
הרשמה
פילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועי
מיהמיה מנדה בולבצ'ן


צפייה הרשמה
הרשמה
צ"י קונג חד שבועיצ"י קונג חד שבועיצ'י קונג חד שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
קורס להתפתחות אישיתקורס להתפתחות אישיתקורס להתפתחות אישיתצפייה הרשמה
הרשמה
רונה התעמלותצפייה הרשמה
הרשמה
רונה חד שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
ריקודי בטן נשים - שעהריקודי בטן נשים - שעהריקודי בטן נשים - שעה
גילגיל צופית


צפייה הרשמה
הרשמה