שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
צהרון דו יומי תשפאצהרון דו יומי תשפאצהרון דו יומי תשפא

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 29 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 29 מקומות
הרשמה
צהרון הרשמה מיוחדת תשפ"א

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
צהרון חד יומי תשפאצהרון חד יומי תשפאצהרון חד יומי תשפא

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
צהרון מלא תשפאצהרון מלא תשפאצהרון מלא תשפא
הלןהלן אטיאס
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 37 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 37 מקומות
הרשמה