שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
צ- צהרון מחיר מיוחד תש"פצ- צהרון מחיר מיוחד תש"פצ- צהרון מחיר מיוחד תש"פ

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
צהרון דו שבועי תש"פצהרון דו שבועי תש"פצהרון דו שבועי תש"פ

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 35 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 35 מקומות
הרשמה
צהרון מלא תש"פצהרון מלא תש"פצהרון מלא תש"פ

30.06.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
צ-צהרון חד יומי תש"פצ-צהרון חד יומי תש"פצ-צהרון חד יומי תש"פ

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה