שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
קטרגל אביגדור גנים -בקטרגל אביגדור גנים -בקטרגל אביגדור גנים -ב
רן אלוני א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קטרגל בצרון א-בקטרגל בצרון א-בקטרגל בצרון א-ב
רן אלוני א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
קטרגל בצרון ג-דקטרגל בצרון ג-דקטרגל בצרון ג-ד
רן אלוני ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קטרגל בצרון גניםקטרגל בצרון גניםקטרגל בצרון גנים
רן אלוני גנים
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
קטרגל בצרון ה-וקטרגל בצרון ה-וקטרגל בצרון ה-ו
רן אלוני ה-ו
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
קטרגל חצב ב" - ד"קטרגל חצב ב" - ד"קטרגל חצב ב' - ד'
יורם אביזרט גנים
31.07.21 - 09.03.21
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
קטרגל חצב גן - א"קטרגל חצב גן - א"קטרגל חצב גן - א'
יורם אביזרט א-ב
31.07.21 - 09.03.21
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
קטרגל חצב ה - וקטרגל חצב ה - וקטרגל חצב ה - ו
יורם אביזרט ה-ו
31.07.21 - 09.03.21
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
קטרגל עזר א-בקטרגל עזר א-בקטרגל עזר א-ב
רן אלוני א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קטרגל עזר ג-דקטרגל עזר ג-דקטרגל עזר ג-ד
רן אלוני ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
קטרגל עזר ה-וקטרגל עזר ה-וקטרגל עזר ה-ו
רן אלוני ה-ו
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קטרגל עזריקם א-בקטרגל עזריקם א-בקטרגל עזריקם א-ב
שוקישוקי ממו א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קטרגל עזריקם ג-דקטרגל עזריקם ג-דקטרגל עזריקם ג-ד
שוקישוקי ממו ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
קטרגל עזריקם גניםקטרגל עזריקם גניםקטרגל עזריקם גנים
שוקישוקי ממו גנים
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קטרגל עזריקם ה-וקטרגל עזריקם ה-וקטרגל עזריקם ה-ו
שוקישוקי ממו ה-ו
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קטרגל ערוגות א-בקטרגל ערוגות א-בקטרגל ערוגות א-ב
דב גולדשטיין א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
קטרגל ערוגות ג-דקטרגל ערוגות ג-דקטרגל ערוגות ג-ד
דב גולדשטיין ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
קטרגל ערוגות גניםקטרגל ערוגות גניםקטרגל ערוגות גנים
דב גולדשטיין גנים
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
קטרגל ערוגות ה-וקטרגל ערוגות ה-וקטרגל ערוגות ה-ו
דב גולדשטיין ה-ו
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קטרגל שתולים ב" - ד"קטרגל שתולים ב" - ד"קטרגל שתולים ב' - ד'
יורם אביזרט א-ב
31.07.21 - 09.03.21
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
קטרגל שתולים גנים - א"קטרגל שתולים גנים - א"קטרגל שתולים גנים - א'
יורם אביזרט גנים
31.07.21 - 09.03.21
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קטרגל תיכון רן וכפיר ג-וקטרגל תיכון רן וכפיר ג-וקטרגל תיכון רן וכפיר ג-ו
רן אלוני ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קטרגל תיכון שוקי אקטרגל תיכון שוקי אקטרגל תיכון שוקי א
שוקישוקי ממו א-ב
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
קטרגל תיכון שוקי ג-דקטרגל תיכון שוקי ג-דקטרגל תיכון שוקי ג-ד
שוקישוקי ממו ג-ד
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קטרגל תיכון שוקי גנים יום בקטרגל תיכון שוקי גנים יום בקטרגל תיכון שוקי גנים יום ב
שוקישוקי ממו גנים
31.07.21 - 06.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
קטרגל תיכון שוקי גנים יום ה
שוקישוקי ממו גנים
31.07.21 - 06.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
קטרגל תיכון שוקי כיתה ב
שוקישוקי ממו
31.07.21 - 01.04.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה