שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
יוקדמי שיעור אקסל פרטי
איציק יעקובי גיל 18 ומעלה
30.08.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה
יוקדמי- שיעור פרטי מחשבים
איציק יעקובי גיל 18 ומעלה
30.08.24 - 01.09.23

צפייה הרשמה
הרשמה