שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
מ.פנאי+- 10 ס.זיכרון+אמ.פנאי+- 10 ס.זיכרון+אמ.פנאי+- 10 ס.זיכרון+א
מעין סימון


צפייה הרשמה
הרשמה
סדנה לזיכרון+א.בוקר-מ.מסובסדצפייה הרשמה
הרשמה
סדנת זיכרון+פילטיס+א.בוקרצפייה הרשמה
הרשמה
סדנת פילטיס+ארוחת בוקרצפייה הרשמה
הרשמה