שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
פדואל - צהרון דגן 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון ילדי א' 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון ילדי ב' 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון ילדי ג'-ד' 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון לוטם 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון נורית 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון ניצנים 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון קורנית 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה
פדואל - צהרון שיטה 17-18


30.06.18 - 01.09.17

צפייה הרשמה
הרשמה