שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ב"- קריניצי גילאי 3-4 16:45ב"- קריניצי גילאי 3-4 16:45ב'- קריניצי גילאי 3-4 16:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
ב"- קריניצי גילאי 5-6 17:30ב"- קריניצי גילאי 5-6 17:30ב'- קריניצי גילאי 5-6 17:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
ב"- קריניצי כיתות א-ב  18:15ב"- קריניצי כיתות א-ב  18:15ב'- קריניצי כיתות א-ב 18:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ב"- קריניצי כיתות ג-ה 16:00ב"- קריניצי כיתות ג-ה 16:00ב'- קריניצי כיתות ג-ה 16:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
ג"- קריניצי גילאי 3-5 16:45ג"- קריניצי גילאי 3-5 16:45ג'- קריניצי גילאי 3-5 16:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ג"- קריניצי ד-ו 18:15ג"- קריניצי ד-ו 18:15ג'- קריניצי ד-ו 18:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
ג"-קריניצי כיתות א-ג 17:30ג"-קריניצי כיתות א-ג 17:30ג'-קריניצי כיתות א-ג 17:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ה"- קריניצי גילאי 4-6 17:30ה"- קריניצי גילאי 4-6 17:30ה'- קריניצי גילאי 4-6 17:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
ה"- קריניצי כיתות א-ג 16:45ה"- קריניצי כיתות א-ג 16:45ה'- קריניצי כיתות א-ג 16:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
ה"- קריניצי כיתות ד-ו 18:15ה"- קריניצי כיתות ד-ו 18:15ה'- קריניצי כיתות ד-ו 18:15
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ו"- קריניצי א-ב 12:00ו"- קריניצי א-ב 12:00ו'- קריניצי א-ב 12:00
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ו"- קריניצי ג-ד 12:45ו"- קריניצי ג-ד 12:45ו'- קריניצי ג-ד 12:45
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ו"- קריניצי ילדי גן 13:30ו"- קריניצי ילדי גן 13:30ו'- קריניצי ילדי גן 13:30
קריניצי צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה