שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
א"- גבעתיים גילאי 3-4 16:45א"- גבעתיים גילאי 3-4 16:45א'- גבעתיים גילאי 3-4 16:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
א"- גבעתיים גילאי 5-6 17:30א"- גבעתיים גילאי 5-6 17:30א'- גבעתיים גילאי 5-6 17:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
א"- גבעתיים כיתות א-ב 16:00א"- גבעתיים כיתות א-ב 16:00א'- גבעתיים כיתות א-ב 16:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
א"- גבעתיים כיתות ג-ו 18:15א"- גבעתיים כיתות ג-ו 18:15א'- גבעתיים כיתות ג-ו 18:15
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
א"- גבעתיים כיתות ו-ח 19:00א"- גבעתיים כיתות ו-ח 19:00א'- גבעתיים כיתות ו-ח 19:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ג"- גבעתיים גילאי 3-4 16:45ג"- גבעתיים גילאי 3-4 16:45ג'- גבעתיים גילאי 3-4 16:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ג"- גבעתיים גילאי 5-6 17:30ג"- גבעתיים גילאי 5-6 17:30ג'- גבעתיים גילאי 5-6 17:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
ג"- גבעתיים כיתות א-ב 16:00ג"- גבעתיים כיתות א-ב 16:00ג'- גבעתיים כיתות א-ב 16:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
ג"- גבעתיים כיתות ג-ו  18:15ג"- גבעתיים כיתות ג-ו  18:15ג'- גבעתיים כיתות ג-ו 18:15
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
ד"-  גבעתיים א-ב 16:45ד"-  גבעתיים א-ב 16:45ד'- גבעתיים א-ב 16:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
ד" - גבעתיים גילאי 4-6 17:30ד" - גבעתיים גילאי 4-6 17:30ד' - גבעתיים גילאי 4-6 17:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
ד"- גבעתיים ג-ד 16:00ד"- גבעתיים ג-ד 16:00ד'- גבעתיים ג-ד 16:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
ד"- גבעתיים ה-ח 18:15ד"- גבעתיים ה-ח 18:15ד'- גבעתיים ה-ח 18:15
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
ו" - גבעתיים גן 13:30ו" - גבעתיים גן 13:30ו' - גבעתיים גן 13:30
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
ו"- גבעתיים א-ב 12:00ו"- גבעתיים א-ב 12:00ו'- גבעתיים א-ב 12:00
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
ו"- גבעתיים ג-ד 12:45ו"- גבעתיים ג-ד 12:45ו'- גבעתיים ג-ד 12:45
גבעתיים צוות נינג'ה
31.07.22 - 01.09.21
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה