×

חוגי אומנויות לחימה

שם החוגישובתחוםתת-תחוםקהל יעדטלפון מחיר
חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קציר אגודה בוגריםג'ודו קציר אגודה בוגרים

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,545 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו כיתה ב-חד שבועיג'ודו נורדאו כיתה ב-חד שבועי

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו משמר השבעה א' ומעלהג'ודו משמר השבעה א' ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גנות כיתות א-גג'ודו גנות כיתות א-ג

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו א מתקדמיםג'ודו נורדאו א מתקדמים

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו רמת אביב גנים+ כיתה א'ג'ודו רמת אביב גנים+ כיתה א'

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו א' מתחיליםג'ודו נורדאו א' מתחילים

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גולדה גניםחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גולדה גניםג'ודו גולדה גנים

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה כיתות אחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה כיתות אג'ודו יבנה כיתות א

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת גן- חובהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת גן- חובהג'ודו קרית שרת גן- חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו כיתות ב-גג'ודו נורדאו כיתות ב-ג

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,141 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - קדם נבחרת ג'ודו ישראקדם נבחרת ג'ודו ישרא
התשלום על הקדם נבחרת הינו לספורטאי שנתון 2012-2013לתשלום עבור נבחרת צעירה ובוגרת יש ליצור קשר עם המשרד07-47604179

אומנויות לחימה

ג'ודו

985 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גנות- גניםג'ודו גנות- גנים

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קציר אגודה צעיריםג'ודו קציר אגודה צעירים

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,245 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו כיתות ד-ו (אגודה)ג'ודו נורדאו כיתות ד-ו (אגודה)

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,545 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו משמר השבעה- טרום חובהג'ודו משמר השבעה- טרום חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת גן-טרום חובהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת גן-טרום חובהג'ודו קרית שרת גן-טרום חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו רמת אביב כיתות ב'-ד'ג'ודו רמת אביב כיתות ב'-ד'

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - נבחרת ג'ודו ישראל צעירה ובוגרתנבחרת ג'ודו ישראל צעירה ובוגרת
התשלום לקבוצת הנבחרת משתנה בהתאם לשנתון. נא ליצור קשר עם המשרד להסדרת התשלום!!!מספר טל' 07-47604179 שעות פעילות א'-ה' 09:00-16:0

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת כיתות ג ומעלהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת כיתות ג ומעלהג'ודו כנרת כיתות ג ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת גניםחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת גניםג'ודו כנרת גנים

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר גניםחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר גניםג'ודו עופר גנים

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת כיתות ג ומעלהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת כיתות ג ומעלהג'ודו קרית שרת כיתות ג ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו בוגרים (אגודה)ג'ודו נורדאו בוגרים (אגודה)

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,545 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו קטקטיםג'ודו נורדאו קטקטים

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כותר פיס ד ומעלה (אגודה)ג'ודו כותר פיס ד ומעלה (אגודה)

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,545 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו נורדאו חובה וטרום מתקדמיג'ודו נורדאו חובה וטרום מתקדמי

אומנויות לחימה

ג'ודו

2,189 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה כיתות ב-גחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה כיתות ב-גג'ודו יבנה כיתות ב-ג

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת כיתות א- בחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו כנרת כיתות א- בג'ודו כנרת כיתות א- ב

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר כיתות ג' ומעלהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר כיתות ג' ומעלהג'ודו עופר כיתות ג' ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת כיתות א'-ב'חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת כיתות א'-ב'ג'ודו קרית שרת כיתות א'-ב'

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה ד ומעלהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה ד ומעלהג'ודו יבנה ד ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה גן- טרום חובהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה גן- טרום חובהג'ודו יבנה גן- טרום חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר כיתות א- בחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו עופר כיתות א- בג'ודו עופר כיתות א- ב

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גולדה כיתות א' ומעלהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גולדה כיתות א' ומעלהג'ודו גולדה כיתות א' ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת קבוצת נבחרותחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו קרית שרת קבוצת נבחרותג'ודו קרית שרת קבוצת נבחרות

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - אגודה שני וחמישי 18.30אגודה שני וחמישי 18.30

אומנויות לחימה

ג'ודו

3,840 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה גן- חובהחוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו יבנה גן- חובהג'ודו יבנה גן- חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גאליה קטקטים+טרום חדשיםג'ודו גאליה קטקטים+טרום חדשים

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו גאליה גנים-חובה+אג'ודו גאליה גנים-חובה+א

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו בריזה כיתות ב-גג'ודו בריזה כיתות ב-ג

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו ק. שרת אימון משולב שלישיג'ודו ק. שרת אימון משולב שלישי

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,100 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו בריזה כיתות ד ומעלהג'ודו בריזה כיתות ד ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו אריאל שרון כיתות ג ומעלהג'ודו אריאל שרון כיתות ג ומעלה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו אריאל שרון כיתות א-בג'ודו אריאל שרון כיתות א-ב

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו אריאל שרון גנים- טרוםג'ודו אריאל שרון גנים- טרום

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - אגודה שני וחמישי 19.45אגודה שני וחמישי 19.45

אומנויות לחימה

ג'ודו

4,320 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו ק. שרת קדם נבחרתג'ודו ק. שרת קדם נבחרת

אומנויות לחימה

ג'ודו

985 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו אריאל שרון גנים- חובהג'ודו אריאל שרון גנים- חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו משמר השבעה- גן חובהג'ודו משמר השבעה- גן חובה

אומנויות לחימה

ג'ודו

1,775 ₪

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו בריזה כיתות אג'ודו בריזה כיתות א

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - ג'ודו בריזה גניםג'ודו בריזה גנים

אומנויות לחימה

ג'ודו

חוגחוג - אומנויות לחימה - ג'ודו - נבחרת ג'ודו ישראל צעירה ובוגרתנבחרת ג'ודו ישראל צעירה ובוגרת

אומנויות לחימה

ג'ודו

קראטההצג מספר טלפון
גונג-פו Wu-Weiהצג מספר טלפון
התנועה הספונטנית חולון- Wu Wei Gung Fuהצג מספר טלפון