×

פעילויות באוויר הפתוח

שם החוגישובתחוםתת-תחוםקהל יעדטלפון מחיר
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - טבע - מרכז חובבי טבעחוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - טבע - מרכז חובבי טבעמרכז חובבי טבע
במרכז חובבי טבע מתקיימות קייטנות, חוגי טבע, הפעלות יום הולדת, הדרכות טבע לגנים ובתי ספר, והדרכות מיוחדות לכל המשפחה.

כל הארץ

באוויר הפתוח

טבע

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג ליטוף לטף ברשת המרכזים הקהילתיים ביקנעםחוג ליטוף לטף ברשת המרכזים הקהילתיים ביקנעם

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - אילוף כלבים - חוג אילוף כלבים - אילוף כלבים ה' - ו' במרכז קהילתי רמת ישיחוג אילוף כלבים - אילוף כלבים ה' - ו' במרכז קהילתי רמת ישי

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג אילוף כלבים פרויקט 1 במתנ""ס עכוחוג אילוף כלבים פרויקט 1 במתנ""ס עכו

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג כלבים גע חובה-ב במתנ""ס בנימינה גבעת עדהחוג כלבים גע חובה-ב במתנ""ס בנימינה גבעת עדה

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג כלבים גע ג-ו במתנ""ס בנימינה גבעת עדהחוג כלבים גע ג-ו במתנ""ס בנימינה גבעת עדה

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - אילוף כלבים - חוג אילוף כלבים - אילוף כלבים א-ג במתנ""ס אזורי לכישחוג אילוף כלבים - אילוף כלבים א-ג במתנ""ס אזורי לכיש

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - אילוף כלבים - חוג אילוף כלבים - אילוף ד-ו במתנ""ס אזורי לכישחוג אילוף כלבים - אילוף ד-ו במתנ""ס אזורי לכיש

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - אילוף כלבים - חוג העשרה אילוף כלבים - אילוף כלבים ד-ו במינהל קהילתי פסגת זאבחוג העשרה אילוף כלבים - אילוף כלבים ד-ו במינהל קהילתי פסגת זאב

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג אילוף כלבים פרויקט 1 במרכזים קהילתיים בעכוחוג אילוף כלבים פרויקט 1 במרכזים קהילתיים בעכו

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג אילוף כלבים פרויקט במרכזים קהילתיים בעכוחוג אילוף כלבים פרויקט במרכזים קהילתיים בעכו

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - אילוף כלבים - חוג אילוף כלבים - אילוף כלבים -לכיש במתנ""ס אזורי לכישחוג אילוף כלבים - אילוף כלבים -לכיש במתנ""ס אזורי לכיש

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג העשרה אילוף כלבים - אילוף כלבים א במינהל קהילתי פסגת זאבחוג העשרה אילוף כלבים - אילוף כלבים א במינהל קהילתי פסגת זאב

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג כלבים חובה-ב במתנ""ס בנימינה גבעת עדהחוג כלבים חובה-ב במתנ""ס בנימינה גבעת עדה

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג חוג לכל ילד- יסעור-  אילוף כלבים במתנ""ס מטה אשרחוג חוג לכל ילד- יסעור- אילוף כלבים במתנ""ס מטה אשר

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג בצת אילוף כלבים א-ב במרכז קהילתי מעלה יוסףחוג בצת אילוף כלבים א-ב במרכז קהילתי מעלה יוסף

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג נו""ז אילוף כלבים א-ו במרכז קהילתי מעלה יוסףחוג נו""ז אילוף כלבים א-ו במרכז קהילתי מעלה יוסף

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג רובוטיקה - דינוזאורים א-ב אשכול במרכז קהילתי נווה ארזיםחוג רובוטיקה - דינוזאורים א-ב אשכול במרכז קהילתי נווה ארזים

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג מעונה א.כלבים א-ב 2 במרכז קהילתי מעלה יוסףחוג מעונה א.כלבים א-ב 2 במרכז קהילתי מעלה יוסף

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג מעונה אילוף כלבים ג במרכז קהילתי מעלה יוסףחוג מעונה אילוף כלבים ג במרכז קהילתי מעלה יוסף

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג מדברים עם כלבים ג-ו במתנ""ס בנימינה גבעת עדהחוג מדברים עם כלבים ג-ו במתנ""ס בנימינה גבעת עדה

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג אילוף כלבים פרויקט במתנ""ס עכוחוג אילוף כלבים פרויקט במתנ""ס עכו

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג  חוג לכל ילד-מצובה- אילוף כלבים במתנ""ס מטה אשרחוג חוג לכל ילד-מצובה- אילוף כלבים במתנ""ס מטה אשר

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - פעילות
 באוויר הפתוח, קורס
 באוויר הפתוח, חוג באוויר הפתוח - הפעלות שונות - חוג מעונה א.כלבים ג-ו 2 במרכז קהילתי מעלה יוסףחוג מעונה א.כלבים ג-ו 2 במרכז קהילתי מעלה יוסף

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
טבע סביבה ובעלי חיים

שערי תקווה

באוויר הפתוח

טבע

הצג מספר טלפון
חוג דינוזאורים גלדטק א-ב במרכז קהילתי נאות שושנים

באוויר הפתוח

הפעלות שונות

הצג מספר טלפון
חוג משוטטים - אילוף כלבים-רימונים במרכז קהילתי דקל

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
חוג משוטטים - אילוף כלבים יום ב' במרכז קהילתי עם שלום

באוויר הפתוח

אילוף כלבים

הצג מספר טלפון
RoboTeam - סדנאות רובוטיקה ביקנעם

יקנעם

באוויר הפתוח

טבע ומדע

הצג מספר טלפון