×

קורסי התעמלות ותנועה > שונות

שם החוגישובתחוםתת-תחוםקהל יעדטלפון מחיר
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 8-11 ברשת המתנ""סים רמלהחוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 8-11 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות נוער בוגר היכ ברשת המתנ""סים רמלהחוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות נוער בוגר היכ ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 12-15 ברשת המתנ""סים רמלהחוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 12-15 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות נוער בוגר  ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות נוער בוגר ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 3-7 ברשת המתנ""סים רמלהחוג בי""ס לאומנויות לחימה - השרדות 3-7 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג חוג אירובי ספורטיבי ודאנס ברשת המרכזים הקהילתיים ביקנעםחוג חוג אירובי ספורטיבי ודאנס ברשת המרכזים הקהילתיים ביקנעם

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 8-11 היכל ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 8-11 היכל ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות נוער בוגר היכ ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות נוער בוגר היכ ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 3-7 היכל ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 3-7 היכל ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 12-15 היכל ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 12-15 היכל ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 12-15 ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 12-15 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי ايروبيكا للصغار במתנ""ס דיר חנאחוג אירובי ايروبيكا للصغار במתנ""ס דיר חנא

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי פעם בשבוע במתנ""ס כרמיאלחוג אירובי פעם בשבוע במתנ""ס כרמיאל

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג מחול אירובי - יום א' 21:00 במרכז קהילתי נווה יהונתןחוג מחול אירובי - יום א' 21:00 במרכז קהילתי נווה יהונתן

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אימון אירובי מתיחות במרכז קהילתי נוה דודחוג אימון אירובי מתיחות במרכז קהילתי נוה דוד

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי ועיצוב הגוף-מ במתנ""ס כרמיאלחוג אירובי ועיצוב הגוף-מ במתנ""ס כרמיאל

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 8-11 ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 8-11 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי פעמיים בשבוע במתנ""ס כרמיאלחוג אירובי פעמיים בשבוע במתנ""ס כרמיאל

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג השרדות 3-7 ברשת המתנ""סים רמלהחוג השרדות 3-7 ברשת המתנ""סים רמלה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי 3 פעמים בשבוע במתנ""ס כרמיאלחוג אירובי 3 פעמים בשבוע במתנ""ס כרמיאל

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוגחוג - קורס
 התעמלות ותנועה, חוג
 התעמלות ותנועה, שיעור התעמלות ותנועה - שונות - חוג אירובי שלוש פעמים בש במתנ""ס כרמיאלחוג אירובי שלוש פעמים בש במתנ""ס כרמיאל

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג השרדות ג'וג'יטסו - גן -ב' במרכז קהילתי בן גוריון

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג פילאטיס - אירובי ועיצוב ז'-ט' במרכז קהילתי עם שלום

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - מ.ארובי יום א' 20:00 במרכז קהילתי נווה יהונתן

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - א. קיקבוקס היובל א-ו במרכז קהילתי טנה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - אירובי קבוצה 2 במרכז קהילתי דיונה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג עיצוב דינאמי -ישורון במרכז קהילתי תורני מקהל""ת

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - אירובי קבוצה 5 במרכז קהילתי דיונה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג התעמלות - אחר - אירובי קיק במרכז קהילתי חרצית

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - אירובי קבוצה 1 במרכז קהילתי דיונה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג עיצוב דינאמי-ק. ש. במרכז קהילתי תורני מקהל""ת

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - אירובי קבוצה 3 במרכז קהילתי דיונה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג השרדות ג'וג'טיסו - נבחרת במרכז קהילתי בן גוריון

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
יוגה בראשון לציון

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - א. קיקבוקס רננים א-ו במרכז קהילתי טנה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג מחול אירובי - אירובי קבוצה 4 במרכז קהילתי דיונה

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון
חוג השרדות ג'וג'יטסו - ג' - ה' ומתקדמים במרכז קהילתי בן גוריון

התעמלות ותנועה

שונות

הצג מספר טלפון