×

לימודי מוסיקה > מרכזי מוסיקה

שם החוגישובתחוםתת-תחוםקהל יעדטלפון מחיר
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון הסדנה ירושליםקונסרבטוריון הסדנה ירושלים

ירושלים

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון עירוני כסקונסרבטוריון עירוני כס

כפר סבא

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון למוסיקה ולמחול בירושליםהקונסרבטוריון למוסיקה ולמחול בירושלים

ירושלים

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריוןקונסרבטוריון

קרית מוצקין

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון עירוני עש י. אחרוןקונסרבטוריון עירוני עש י. אחרון

פתח תקווה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון למוסיקהקונסרבטוריון למוסיקה

כרמיאל

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג -  -  - בית ספר למוסיקה לייבארמי 288 Livearmyבית ספר למוסיקה לייבארמי 288 Livearmy

ראשון לציון

מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - מרכז למוסיקה בית האמנויות עמקמרכז למוסיקה בית האמנויות עמק

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון העירוניהקונסרבטוריון העירוני

נתניה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון העירוניהקונסרבטוריון העירוני

קרית ים

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - אולפן למוסיקהאולפן למוסיקה

מטה אשר

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - המרכז החדש למוסיקההמרכז החדש למוסיקה

רמת גן

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריוןקונסרבטוריון

רמת השרון

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון באר שבעקונסרבטוריון באר שבע

באר שבע

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - מרכז המוסיקה הים האדוםמרכז המוסיקה הים האדום

אילת

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - בקצב שלךבקצב שלך

גאליה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון העירוני אקדמאקונסרבטוריון העירוני אקדמא

אשדוד

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - בית המוסיקהבית המוסיקה

רחובות

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - מרכז למוסיקה עמק מעיינותמרכז למוסיקה עמק מעיינות

בית שאן

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון הישראליהקונסרבטוריון הישראלי

תל אביב

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - אולפן למוסיקהאולפן למוסיקה

שער הנגב

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון העירוני עש לוינגרהקונסרבטוריון העירוני עש לוינגר

הרצליה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון עש אהרון אלקלעיקונסרבטוריון עש אהרון אלקלעי

קרית אונו

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - הקונסרבטוריון העירוני למוסיקההקונסרבטוריון העירוני למוסיקה

גבעתיים

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - מרכז קלור למוסיקה ולמחולמרכז קלור למוסיקה ולמחול

כל הארץ

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
חוגחוג - חוג
 מוסיקה, שיעור
 מוסיקה, קורס
 מוסיקה, פעילות
 מוסיקה, לימוד מוסיקה - מרכזי מוסיקה - קונסרבטוריון עירוניקונסרבטוריון עירוני

עכו

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

קונסרבטוריון העירוני למוסיקה

רחובות

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
בית אלמוסיקה

שפרעם

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון

קרית טבעון

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון

קרית ביאליק

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
מרכז המוסיקה

כפר יונה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
אולפן למוסיקה

חוף כרמל

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
אולפן לחינוך מוסיקלי

חבל אשכול

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון עירוני

דימונה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
הקונס' העירוני

בית שמש

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון עש רובין

חיפה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון עירוני למוסיקה ויצו

טבריה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
מרכז למוסיקה

עמק הירדן

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
הקונסרבטוריון העירוני

נס ציונה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון למוסיקה

מרחבים מבועים

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון עמותה

טירת הכרמל

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון
קונסרבטוריון עירוני

עפולה

מוסיקה

מרכזי מוסיקה

הצג מספר טלפון