צור משה » תחומים » צהרון » צהרון מלא תש"פ

הירשם - צהרון מלא תש"פ

מחיר 1,180 ש"ח (מחיר חודשי) תאריך פתיחה: 01/09/19תאריך סיום: 30/06/20מצב תפוסה: ההרשמה בסטטוס המתנהההרשמה מלאה, ניתן להעביר פרטים להרשמה בסטטוס המתנה

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום