באר טוביה » תחומים » קטרגל » קטרגל תיכון שוקי ג-ד

הירשם - קטרגל תיכון שוקי ג-ד

שוקי ממומחיר 155 ש"ח (מחיר חודשי) תאריך פתיחה: 06/09/20תאריך סיום: 30/06/21מצב תפוסה: ההרשמה בסטטוס המתנהההרשמה מלאה, ניתן להעביר פרטים להרשמה בסטטוס המתנה

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
שני
18:30
19:30
חמישי
18:30
19:30