באר טוביה » תחומים » קטרגל » קטרגל תיכון שוקי א-ב

הירשם - קטרגל תיכון שוקי א-ב

שוקי ממומחיר 155 ש"ח (מחיר חודשי) תאריך פתיחה: 06/09/20תאריך סיום: 30/06/21מצב תפוסה: ההרשמה בסטטוס המתנהההרשמה מלאה, ניתן להעביר פרטים להרשמה בסטטוס המתנה

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
שני
16:45
17:45
חמישי
16:45
17:45