תקוותנו רחובות » תחומים » ספורט » כדורסל-נשים / גברים באהבה

הירשם - כדורסל-נשים / גברים באהבה

לא צויין מחירתאריך פתיחה: 01/09/23תאריך סיום: 31/08/24

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
ראשון
19:00
20:30
שלישי
20:00
21:30
חמישי
19:00
21:30
חמישי
21:00
22:30