תקוותנו נהריה » תחומים » העשרה » יוקדמי שיעור אקסל פרטי

הירשם - יוקדמי שיעור אקסל פרטי

איציק יעקובימחיר 150 ש"ח (מחיר ליום) תאריך פתיחה: 01/09/23תאריך סיום: 30/08/24

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום