תקוותנו נהריה » תחומים » העשרה » פיזיקה-מרתון פסח-חשמל - מוקלט

הירשם - פיזיקה-מרתון פסח-חשמל - מוקלט

חנה אלבזמחיר 490 ש"ח (המחיר המלא) תאריך פתיחה: 01/09/20תאריך סיום: 31/08/22

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
ראשון
10:00
11:30
ראשון
12:00
13:30
שני
10:00
11:30
שני
12:00
13:30
שלישי
10:00
11:30
שלישי
12:00
13:30
רביעי
10:00
11:30
רביעי
12:00
13:30
חמישי
10:00
11:30
חמישי
12:00
13:30