מבוזה » תחומים » אירועים » מחנה נוער פסח 2020

הירשם - מחנה נוער פסח 2020

מחיר 480 ש"ח (המחיר המלא) תאריך פתיחה: 31/03/20תאריך סיום: 07/04/20מצב תפוסה: נותרו 60 מקומות

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום