מבוזה » תחומים » אירועים » קייטנת פסח 2020

הירשם - קייטנת פסח 2020

מחיר 720 ש"ח (המחיר המלא) תאריך פתיחה: 31/03/20תאריך סיום: 07/04/20מצב תפוסה: נותרו 60 מקומות

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום