דורות בגלבוע » תחומים » סדנאות » קפה מוות בגלבוע

הירשם - קפה מוות בגלבוע

נעמי היימןתאריך פתיחה: 07/02/21תאריך סיום: 18/04/21

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
ראשון
19:00
21:00