דורות בגלבוע » תחומים » סדנאות » יוזמים עסק-קורס יזמות

הירשם - יוזמים עסק-קורס יזמות

קרן תמירמחיר 728 ש"ח (המחיר המלא) התשלום יתבצע ב - דורות בגלבועתאריך פתיחה: 19/04/20תאריך סיום: 19/07/20

לוח זמנים

יום שעת התחלה שעת סיום
ראשון
17:00
20:00