שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
MMA ביטוחMMA ביטוחMMA ביטוח
נחום ברדוגו
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 23 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 23 מקומות
הרשמה
MMA חד שבועיMMA חד שבועיMMA חד שבועי
נחום ברדוגו
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
MMA צעירים

30.06.20 - 01.04.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
MMA שילוב אומנויות לחימהMMA שילוב אומנויות לחימהMMA שילוב אומנויות לחימה

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
נ- FUNCTIONAL HIIT ז"-ח" בניםנ- FUNCTIONAL HIIT ז"-ח" בניםנ- FUNCTIONAL HIIT ז'-ח' בנים
אילתאילת קינן נוער
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
נ-FUNCTIONAL HIIT ז"+ח" בנותנ-FUNCTIONAL HIIT ז"+ח" בנותנ-FUNCTIONAL HIIT ז'+ח' בנות
אילתאילת קינן נוער
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
נ-FUNCTIONAL HIIT ט" + בניםנ-FUNCTIONAL HIIT ט" + בניםנ-FUNCTIONAL HIIT ט' + בנים

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
נ-FUNCTIONAL HIIT ט' בנות
אילתאילת קינן
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
נ-FUNCTIONAL HIIT י" + בנותנ-FUNCTIONAL HIIT י" + בנותנ-FUNCTIONAL HIIT י' + בנות
אילתאילת קינן נוער
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
נערות נערים חד שבועי אילת קינןנערות נערים חד שבועי אילת קינןנערות נערים חד שבועי אילת קינן

30.06.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה