שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
אירובי דאנס נערות חד שבועי
אילתאילת קינן
30.07.20 - 01.10.18

צפייה הרשמה
הרשמה
לייזר טאג 13.7לייזר טאג 13.7לייזר טאג 13.7

14.07.20 - 08.07.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
סדנת DIY 14.7סדנת DIY 14.7סדנת DIY 14.7

15.07.20 - 08.07.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
סדנת טרמפולינות 16.7סדנת טרמפולינות 16.7סדנת טרמפולינות 16.7

17.07.20 - 08.07.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
סדנת נגרות 20.7סדנת נגרות 20.7סדנת נגרות 20.7

21.07.20 - 08.07.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה