צור משה » תחומים » מוזיקה- בניהול עמית פרידמן

מוזיקה- בניהול עמית פרידמן

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
גיטרה בס אלה 90גיטרה בס אלה 90גיטרה בס אלה 90

30.06.20 - 01.01.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
גיטרה בס אלה שלו 45 דקגיטרה בס אלה שלו 45 דקגיטרה בס אלה שלו 45 דק

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גיטרה בס אלה שלו 60 דקגיטרה בס אלה שלו 60 דקגיטרה בס אלה שלו 60 דק

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 30 ד" 19-20גיטרה גיל ליבני 30 ד" 19-20גיטרה גיל ליבני 30 ד' 19-20
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 45 ד" 19-20גיטרה גיל ליבני 45 ד" 19-20גיטרה גיל ליבני 45 ד' 19-20
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20
גילגיל לבני
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 30 ד" 19-20גיטרה שחר סירוסקי 30 ד" 19-20גיטרה שחר סירוסקי 30 ד' 19-20
שחרשחר סירוסקי
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 45 ד" 19-20גיטרה שחר סירוסקי 45 ד" 19-20גיטרה שחר סירוסקי 45 ד' 19-20
שחרשחר סירוסקי
30.06.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד'
שחרשחר סירוסקי
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
הרכבים מוזיקה 19-20הרכבים מוזיקה 19-20הרכבים מוזיקה 19-20
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
סקסופון אייל חי 45 דקותסקסופון אייל חי 45 דקותסקסופון אייל חי 45 דקות
חיחי אייל ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
סקסופן 90 דקות

30.06.20 - 01.12.19

צפייה הרשמה
הרשמה
פיתוח קול אוטה דגן 45 ד" 19-20פיתוח קול אוטה דגן 45 ד" 19-20פיתוח קול אוטה דגן 45 ד' 19-20
אוטהאוטה דגן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
פיתוח קול שרה ב 45 ד" 19-20פיתוח קול שרה ב 45 ד" 19-20פיתוח קול שרה ב 45 ד' 19-20
שרהשרה בנאסולי ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
פסנתר כאדי עידו 30ד

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
פסנתר כאשי עידו 45 ד

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
פסנתר כאשי עידו 60 ד

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
פסנתר כריסטינה 30 ד" 19-20פסנתר כריסטינה 30 ד" 19-20פסנתר כריסטינה 30 ד' 19-20
כריסטינהכריסטינה אספרנסה ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
פסנתר כריסטינה 45 ד" 18-19פסנתר כריסטינה 45 ד" 18-19פסנתר כריסטינה 45 ד' 18-19
כריסטינהכריסטינה אספרנסה ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
פסנתר עידו אילון 45 ד"פסנתר עידו אילון 45 ד"פסנתר עידו אילון 45 ד'
אילון עידו
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר עידו אילון 60 ד"פסנתר עידו אילון 60 ד"פסנתר עידו אילון 60 ד'
אילון עידו
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
תופים  גון אמיר 30 ד" 19-20תופים  גון אמיר 30 ד" 19-20תופים גון אמיר 30 ד' 19-20
גוןגון אמיר ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 54 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 54 מקומות
הרשמה
תופים  גון אמיר 45 ד" 19-20תופים  גון אמיר 45 ד" 19-20תופים גון אמיר 45 ד' 19-20
גוןגון אמיר ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
תופים גון אמיר 60 דקותתופים גון אמיר 60 דקותתופים גון אמיר 60 דקות
גוןגון אמיר
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
תופים נדב סגלוביץ 30 ד" 19-20תופים נדב סגלוביץ 30 ד" 19-20תופים נדב סגלוביץ 30 ד' 19-20
נדבנדב סגלוביץ ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
תופים נדב סגלוביץ 45 ד" 19-20תופים נדב סגלוביץ 45 ד" 19-20תופים נדב סגלוביץ 45 ד' 19-20
נדבנדב סגלוביץ ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
תופים נדב סיגלוביץ 60 ד"תופים נדב סיגלוביץ 60 ד"תופים נדב סיגלוביץ 60 ד'
נדבנדב סגלוביץ
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה