שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גיטרה בס אסף חכימי 45 דקגיטרה בס אסף חכימי 45 דקגיטרה בס אסף חכימי 45 דק
אסףאסף חכימי


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה בס אסף חכימי 90גיטרה בס אסף חכימי 90גיטרה בס אסף חכימי 90
אסףאסף חכימי


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה בס אסף חכימי 60 דקגיטרה בס אסף חכימי 60 דקגיטרה בס אסף חכימי 60 דק
אסףאסף חכימי


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 45 ד"גיטרה גיל ליבני 45 ד"גיטרה גיל ליבני 45 ד'
גילגיל לבני


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20
גילגיל לבני


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה דור חדד 30 ד"גיטרה דור חדד 30 ד"גיטרה דור חדד 30 ד'צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה דור חדד 45 דקגיטרה דור חדד 45 דקגיטרה דור חדד 45 דקצפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה עומר גוטספלד 30ד'צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה שון דקל 30 דגיטרה שון דקל 30 דגיטרה שון דקל 30 ד
דקלדקל שון


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה שון דקל 45 דגיטרה שון דקל 45 דגיטרה שון דקל 45 ד
דקלדקל שון


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 30 ד"גיטרה שחר סירוסקי 30 ד"גיטרה שחר סירוסקי 30 ד'
שחרשחר סירוסקי


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 45 ד"גיטרה שחר סירוסקי 45 ד"גיטרה שחר סירוסקי 45 ד'
שחרשחר סירוסקי


צפייה הרשמה
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד'
שחרשחר סירוסקי


צפייה הרשמה
הרשמה
הרכב ג'אז גילצפייה הרשמה
הרשמה
סקסופון איל תלמודי 45 ד"סקסופון איל תלמודי 45 ד"סקסופון איל תלמודי 45 ד'
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
סקסופון איל תלמודי 60 ד"סקסופון איל תלמודי 60 ד"סקסופון איל תלמודי 60 ד'
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
סקסופן 90 ד'
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
פיתוח קול שירן 60 דקפיתוח קול שירן 60 דקפיתוח קול שירן 60 דק
שירןשירן קוזניצקי


צפייה הרשמה
הרשמה
פיתוח קול שירן ב 45 ד"פיתוח קול שירן ב 45 ד"פיתוח קול שירן ב 45 ד'
שירןשירן קוזניצקי


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר אלון שוורץ 45 ד"פסנתר אלון שוורץ 45 ד"פסנתר אלון שוורץ 45 ד'
שוורץשוורץ אלון


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר אלון שוורץ 30 ד"פסנתר אלון שוורץ 30 ד"פסנתר אלון שוורץ 30 ד'
שוורץשוורץ אלון


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר אלון שוורץ 60 ד"פסנתר אלון שוורץ 60 ד"פסנתר אלון שוורץ 60 ד'
שוורץשוורץ אלון


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר יונתן 30 ד'צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר יונתן 45 דקצפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר יונתן 60 דקצפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר כריסטינה 30 ד"פסנתר כריסטינה 30 ד"פסנתר כריסטינה 30 ד'
כריסטינהכריסטינה אספרנסה


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר כריסטינה 45 ד"פסנתר כריסטינה 45 ד"פסנתר כריסטינה 45 ד'
כריסטינהכריסטינה אספרנסה


צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר עומר גוטספלד 30 ד'צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר עומר גוטספלד 45 ד'צפייה הרשמה
הרשמה
קלרינט תלמודי אייל 45 דקקלרינט תלמודי אייל 45 דקקלרינט תלמודי אייל 45 דק
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
קלרינט תלמודי אייל 60קלרינט תלמודי אייל 60קלרינט תלמודי אייל 60
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
קלרינט תלמודי איל 30 דקקלרינט תלמודי איל 30 דקקלרינט תלמודי איל 30 דק
אילאיל תלמודי


צפייה הרשמה
הרשמה
תופים איתי כאהן 30 ד"תופים איתי כאהן 30 ד"תופים איתי כאהן 30 ד'
איתי כאהן


צפייה הרשמה
הרשמה
תופים איתי כאהן 45 דקתופים איתי כאהן 45 דקתופים איתי כאהן 45 דק
איתי כאהן


צפייה הרשמה
הרשמה
תופים איתי כאהן 60 ד"תופים איתי כאהן 60 ד"תופים איתי כאהן 60 ד'
איתי כאהן


צפייה הרשמה
הרשמה