צור משה » תחומים » מוזיקה- בניהול עמית פרידמן

מוזיקה- בניהול עמית פרידמן

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
גיטרה בס אלה 90גיטרה בס אלה 90גיטרה בס אלה 90
אלהאלה שלו
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גיטרה בס אלה שלו 45 דקגיטרה בס אלה שלו 45 דקגיטרה בס אלה שלו 45 דק
אלהאלה שלו
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גיטרה בס אלה שלו 60 דקגיטרה בס אלה שלו 60 דקגיטרה בס אלה שלו 60 דק
אלהאלה שלו
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 30 ד"גיטרה גיל ליבני 30 ד"גיטרה גיל ליבני 30 ד'
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 45 ד"גיטרה גיל ליבני 45 ד"גיטרה גיל ליבני 45 ד'
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20גיטרה גיל ליבני 60 דקות 19-20
גילגיל לבני
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 30 ד"גיטרה שחר סירוסקי 30 ד"גיטרה שחר סירוסקי 30 ד'
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 45 ד"גיטרה שחר סירוסקי 45 ד"גיטרה שחר סירוסקי 45 ד'
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 1 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 1 מקומות
הרשמה
גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד"גיטרה שחר סירוסקי 60 ד'
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
הרכב ג"אז גילהרכב ג"אז גילהרכב ג'אז גיל

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
הרכב ו" שחרהרכב ו" שחרהרכב ו' שחר
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
הרכב ח" - י"א שחרהרכב ח" - י"א שחרהרכב ח' - י"א שחר
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
הרכב ח-ט שחרהרכב ח-ט שחרהרכב ח-ט שחר
שחרשחר סירוסקי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
הרכב צעיר גילהרכב צעיר גילהרכב צעיר גיל
גילגיל לבני ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 30 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 30 מקומות
הרשמה
סקסופון 45 ד"סקסופון 45 ד"סקסופון 45 ד'
יוני רייסין
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
סקסופון 60 ד"סקסופון 60 ד"סקסופון 60 ד'
יוני רייסין ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
סקסופן 90 ד"סקסופן 90 ד"סקסופן 90 ד'
יוני רייסין
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
פיתוח קול אוטה דגן 45 ד' 19-20
אוטהאוטה דגן ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פיתוח קול שרה ב 45 ד'
שרהשרה בנאסולי ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
פסנתר יונתן 45 דק

30.06.21 - 01.11.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פסנתר יונתן 60 דק

30.06.21 - 01.11.20

צפייה הרשמה
הרשמה
פסנתר כאשי עידו 45 ד
עידו כאשי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
פסנתר כאשי עידו 60 ד
עידו כאשי
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
פסנתר כריסטינה 30 ד'
כריסטינהכריסטינה אספרנסה ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
פסנתר כריסטינה 45 ד'
כריסטינהכריסטינה אספרנסה ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קלרינט תלמודי אייל 45 דק

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
קלרינט תלמודי אייל 60

30.06.21 - 01.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
קלרינט תלמודי איל 30 דק

30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
תופים  גון אמיר 30 ד"תופים  גון אמיר 30 ד"תופים גון אמיר 30 ד'
גוןגון אמיר ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 55 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 55 מקומות
הרשמה
תופים  גון אמיר 45 ד"תופים  גון אמיר 45 ד"תופים גון אמיר 45 ד'
גוןגון אמיר ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
תופים גון אמיר 60 דקותתופים גון אמיר 60 דקותתופים גון אמיר 60 דקות
גוןגון אמיר
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 3 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 3 מקומות
הרשמה
תופים יובל שי

30.06.21 - 01.07.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה