שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
MMA מבוגריםMMA מבוגריםMMA מבוגרים
נחום ברדוגו


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT דו שבועיTOTAL FIT/HIIT דו שבועיTOTAL FIT/HIIT דו שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT חד שבועיTOTAL FIT/HIIT חד שבועיTOTAL FIT/HIIT חד שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
טניס נשיםצפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית דו שבועי
סיגלסיגל רן


צפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועי
סיגלסיגל רן


צפייה הרשמה
הרשמה
פונקציונלי גבריםצפייה הרשמה
הרשמה
פילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועי
מיהמיה מנדה


צפייה הרשמה
הרשמה
פילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועי
מיהמיה מנדה


צפייה הרשמה
הרשמה
צ'י קונג דו שבועי
יוסייוסי ברר


צפייה הרשמה
הרשמה
צ"י קונג חד שבועיצ"י קונג חד שבועיצ'י קונג חד שבועי
יוסייוסי ברר


צפייה הרשמה
הרשמה