שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
CORE/HIIT  דו שבועי 19-20CORE/HIIT  דו שבועי 19-20CORE/HIIT דו שבועי 19-20
אילתאילת קינן בוגרים
30.08.20 - 01.09.19
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
HIIT/CORE חד שבועי 19-20HIIT/CORE חד שבועי 19-20HIIT/CORE חד שבועי 19-20
אילתאילת קינן
30.08.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
HIIT/CORE+TRX19-20HIIT/CORE+TRX19-20HIIT/CORE+TRX19-20
אילתאילת קינן
30.08.20 - 01.09.18
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
TRX  דו שבועי 18-19TRX  דו שבועי 18-19TRX דו שבועי 18-19
אילתאילת קינן בוגרים
30.08.20 - 01.09.19
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
טניס נשים

30.08.20 - 01.06.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
פונקציונלי גבריםפונקציונלי גבריםפונקציונלי גברים

30.06.21 - 01.08.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה