שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
MMA מבוגריםMMA מבוגריםMMA מבוגרים
נחום ברדוגו


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים דו שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
TOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועיTOTAL FIT/HIIT נשים חד שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית דו שבועייוגה נשית דו שבועייוגה נשית דו שבועי
סיגלסיגל רן


צפייה הרשמה
הרשמה
יוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועייוגה נשית חד שבועי
סיגלסיגל רן


צפייה הרשמה
הרשמה
מסלול פתוח אילת
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
ערבית מתקדמיםצפייה הרשמה
הרשמה
פונ"+ פילטיס גברים דו שבועיפונ"+ פילטיס גברים דו שבועיפונ'+ פילטיס גברים דו שבועי
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
פונקציונלי גבריםפונקציונלי גבריםפונקציונלי גברים
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
פילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועיפילאטיס חד שבועי
מיהמיה מנדה בולבצ'ן


צפייה הרשמה
הרשמה
פילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועיפילטיס דו שבועי
מיהמיה מנדה בולבצ'ן


צפייה הרשמה
הרשמה
צ"י קונג חד שבועיצ"י קונג חד שבועיצ'י קונג חד שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
רונה התעמלותצפייה הרשמה
הרשמה
ריקודי בטן נשים - שעהריקודי בטן נשים - שעהריקודי בטן נשים - שעהצפייה הרשמה
הרשמה