שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
צהרון דו יומי תשפאצהרון דו יומי תשפאצהרון דו יומי תשפא
הלןהלן אטיאס
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 28 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 28 מקומות
הרשמה
צהרון הרשמה מיוחדת תשפ"אצהרון הרשמה מיוחדת תשפ"אצהרון הרשמה מיוחדת תשפ"א
הלןהלן אטיאס
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
צהרון חד יומי תשפאצהרון חד יומי תשפאצהרון חד יומי תשפא
הלןהלן אטיאס
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
צהרון מלא תשפאצהרון מלא תשפאצהרון מלא תשפא
הלןהלן אטיאס
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 35 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 35 מקומות
הרשמה