שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
צהרון יולי תלתיומי קבוע-צהריים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-3שבועות-צהריים 1-21
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-בוקר 22-31.7.24
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-דו יומי קבוע-צהריים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-חד יומי קבוע-צהריים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-מלא צהריים1-31.24
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון יולי-צהריים 22-31.7.24
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד - חודש מלאצהרון תשפ"ד - חודש מלאצהרון תשפ"ד - חודש מלא
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 1 יום קבועצהרון תשפ"ד- 1 יום קבועצהרון תשפ"ד- 1 יום קבוע
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה