שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
צהרון תשפ"ד - חודש מלאצהרון תשפ"ד - חודש מלאצהרון תשפ"ד - חודש מלא
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 1 יום קבועצהרון תשפ"ד- 1 יום קבועצהרון תשפ"ד- 1 יום קבוע
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 2 ימים קבועים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה
צהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועיםצהרון תשפ"ד- 3 ימים קבועים
הלןהלן אטיאס


צפייה הרשמה
הרשמה