שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
LACROSSELACROSSELACROSSEצפייה הרשמה
הרשמה
ג"ודו  חד שבועיג"ודו  חד שבועיג'ודו חד שבועי
ערןערן אשכנזי


צפייה הרשמה
הרשמה
התעמלות קרקע - דו שבועיהתעמלות קרקע - דו שבועיהתעמלות קרקע - דו שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
התעמלות קרקע - חד שבועיהתעמלות קרקע - חד שבועיהתעמלות קרקע - חד שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
טניס 3 פעמיםבשבוע שעה
גולןגולן פיכמן


צפייה הרשמה
הרשמה
טניס דו שבועי שעהטניס דו שבועי שעהטניס דו שבועי שעה
גולןגולן פיכמן


צפייה הרשמה
הרשמה
טניס חד שבועי  90 דקותטניס חד שבועי  90 דקותטניס חד שבועי 90 דקות
גולןגולן פיכמן


צפייה הרשמה
הרשמה
טניס חד שבועי 45 דקתטניס חד שבועי 45 דקתטניס חד שבועי 45 דקת
גולןגולן פיכמן


צפייה הרשמה
הרשמה
טניס חד שבועי שעהטניס חד שבועי שעהטניס חד שבועי שעה
גולןגולן פיכמן


צפייה הרשמה
הרשמה
כדורגל דו שבועיכדורגל דו שבועיכדורגל דו שבועי
גלעדגלעד יעיש


צפייה הרשמה
הרשמה
כדורגל חד שבועיכדורגל חד שבועיכדורגל חד שבועי
גלעדגלעד יעיש


צפייה הרשמה
הרשמה
פונקציונלי ד-ה-ופונקציונלי ד-ה-ופונקציונלי ד-ה-ו
אילתאילת קינן


צפייה הרשמה
הרשמה
קפואירה דו שבועיקפואירה דו שבועיקפואירה דו שבועי
כרםכרם גבע


צפייה הרשמה
הרשמה
קפואירה חד שבועיקפואירה חד שבועיקפואירה חד שבועי
כרםכרם גבע


צפייה הרשמה
הרשמה
ריצה חד שבועיריצה חד שבועיריצה חד שבועיצפייה הרשמה
הרשמה
ריצה חיוב ביטוחצפייה הרשמה
הרשמה
רכיבה על אופנייםרכיבה על אופנייםרכיבה על אופנייםצפייה הרשמה
הרשמה