שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
LACROSSE

30.08.21 - 01.04.21
נותרו 26 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 26 מקומות
הרשמה
ג'ודו חד שבועי
בצלאלבצלאל אריאל
30.08.21 - 01.04.21
נותרו 44 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 44 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע נבחרתהתעמלות קרקע נבחרתהתעמלות קרקע נבחרת
שנישני אוראל ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
טניס 3 פעמיםבשבוע שעהטניס 3 פעמיםבשבוע שעהטניס 3 פעמיםבשבוע שעה
גולןגולן פיכמן
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
טניס דו שבועי שעהטניס דו שבועי שעהטניס דו שבועי שעה
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טניס חד שבועי  90 דקותטניס חד שבועי  90 דקותטניס חד שבועי 90 דקות
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
טניס חד שבועי 45 דקתטניס חד שבועי 45 דקתטניס חד שבועי 45 דקת
גולןגולן פיכמן
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 24 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 24 מקומות
הרשמה
טניס חד שבועי שעהטניס חד שבועי שעהטניס חד שבועי שעה
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
טניס שיעור פרטי

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
טניס תלת שבועי

30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
כדורגל גן טרום חובהכדורגל גן טרום חובהכדורגל גן טרום חובה
גלעדגלעד יעיש גן
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
כדורגל דו שבועי א"+ב"כדורגל דו שבועי א"+ב"כדורגל דו שבועי א'+ב'
גלעדגלעד יעיש ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
כדורגל דו שבועי ג"-ד"כדורגל דו שבועי ג"-ד"כדורגל דו שבועי ג'-ד'
גלעדגלעד יעיש ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
כדורגל חט"צכדורגל חט"צכדורגל חט"צ
גלעדגלעד יעיש ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
פונקציונאלי ילדים ו"-ז"פונקציונאלי ילדים ו"-ז"פונקציונאלי ילדים ו'-ז'
אילתאילת קינן
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
פונקציונלי ג"-ד"פונקציונלי ג"-ד"פונקציונלי ג'-ד'
אילתאילת קינן
30.06.21 - 01.09.20

צפייה הרשמה
הרשמה
קפואירה דו שבועיקפואירה דו שבועיקפואירה דו שבועי
כרםכרם גבע ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
קפואירה חד שבועיקפואירה חד שבועיקפואירה חד שבועי
כרםכרם גבע ילדים לפי קבוצות
30.06.21 - 01.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
ריצה חד שבועיריצה חד שבועיריצה חד שבועי

30.06.21 - 01.09.20
נותרו 21 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 21 מקומות
הרשמה