שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים הרשמה
LACROSSELACROSSELACROSSE

30.06.20 - 01.11.19
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
אימון פונקציונלי ה"-ו" 19-20אימון פונקציונלי ה"-ו" 19-20אימון פונקציונלי ה'-ו' 19-20
אילתאילת קינן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
ג"ודו  חד שבועי 19-20ג"ודו  חד שבועי 19-20ג'ודו חד שבועי 19-20

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 33 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 33 מקומות
הרשמה
ג"ודו דו שבועי 19-20ג"ודו דו שבועי 19-20ג'ודו דו שבועי 19-20
בןבן שני ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע א"-ג" 19-20התעמלות קרקע א"-ג" 19-20התעמלות קרקע א'-ג' 19-20
שנישני אוראל ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 50 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 50 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע גן חובה 19-20התעמלות קרקע גן חובה 19-20התעמלות קרקע גן חובה 19-20
שנישני אוראל ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע נבחרת 19-20התעמלות קרקע נבחרת 19-20התעמלות קרקע נבחרת 19-20
שנישני אוראל ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע נבחרת עתודההתעמלות קרקע נבחרת עתודההתעמלות קרקע נבחרת עתודה
שנישני אוראל
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
טניס דו שבועי שעה 19-20טניס דו שבועי שעה 19-20טניס דו שבועי שעה 19-20
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
טניס חד שבועי  90 דקות 19-20טניס חד שבועי  90 דקות 19-20טניס חד שבועי 90 דקות 19-20
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
טניס חד שבועי 45 דקת 19-20טניס חד שבועי 45 דקת 19-20טניס חד שבועי 45 דקת 19-20
גולןגולן פיכמן
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
טניס חד שבועי שעה 19-20טניס חד שבועי שעה 19-20טניס חד שבועי שעה 19-20
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19

צפייה הרשמה
הרשמה
טניס שולחןטניס שולחןטניס שולחן

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 30 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 30 מקומות
הרשמה
טניס שיעור פרטיטניס שיעור פרטיטניס שיעור פרטי

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
טניס תוכנית מתקדמת 19-20טניס תוכנית מתקדמת 19-20טניס תוכנית מתקדמת 19-20
גולןגולן פיכמן ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
קארטה דו שבועיקארטה דו שבועיקארטה דו שבועי
ניר אלוני
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 25 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 25 מקומות
הרשמה
קארטה חד שבועי
ניר אלוני
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
קפואירה דו שבועי 18-19קפואירה דו שבועי 18-19קפואירה דו שבועי 18-19
כרםכרם גבע ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קפואירה חד שבועי 18-19קפואירה חד שבועי 18-19קפואירה חד שבועי 18-19
כרםכרם גבע ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
ריצה ביטוח

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
ריצה חד שבועי 19-20ריצה חד שבועי 19-20ריצה חד שבועי 19-20

30.06.20 - 01.09.19
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
רכיבת שטח ד"-ו" 19-20רכיבת שטח ד"-ו" 19-20רכיבת שטח ד'-ו' 19-20
ילדים לפי קבוצות
30.06.20 - 01.09.19
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה