שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
כדורסל אביגדור א-בכדורסל אביגדור א-בכדורסל אביגדור א-ב
שחרשחר אלקיים א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
כדורסל אביגדור ג-דכדורסל אביגדור ג-דכדורסל אביגדור ג-ד
שחרשחר אלקיים ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
כדורסל אולם מבואות א-בכדורסל אולם מבואות א-בכדורסל אולם מבואות א-ב
שחרשחר אלקיים א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
כדורסל אולם מבואות ג-דכדורסל אולם מבואות ג-דכדורסל אולם מבואות ג-ד
שחרשחר אלקיים ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
כדורסל מבואות קטסל ב" בנים ה"כדורסל מבואות קטסל ב" בנים ה"כדורסל מבואות קטסל ב' בנים ה'
שחרשחר אלקיים ה-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 2 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 2 מקומות
הרשמה
כדורסל מבואות קטסל בנים ו"כדורסל מבואות קטסל בנים ו"כדורסל מבואות קטסל בנים ו'
שחרשחר אלקיים ה-ו
30.06.21 - 06.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
כדורסל ניר בנים א-בכדורסל ניר בנים א-בכדורסל ניר בנים א-ב
שחרשחר אלקיים א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל ניר בנים ג-דכדורסל ניר בנים ג-דכדורסל ניר בנים ג-ד
שחרשחר אלקיים ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים א-ב בניםכדורסל רגבים א-ב בניםכדורסל רגבים א-ב בנים
אבנר חי א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים ג-ד בנותכדורסל רגבים ג-ד בנותכדורסל רגבים ג-ד בנות
אבנר חי ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים ג-ד בניםכדורסל רגבים ג-ד בניםכדורסל רגבים ג-ד בנים
אבנר חי ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים גניםכדורסל רגבים גניםכדורסל רגבים גנים
אבנר חי גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים ה-ו בניםכדורסל רגבים ה-ו בניםכדורסל רגבים ה-ו בנים
אבנר חי ה-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
כדורסל רגבים קטסל א" בנים ו"כדורסל רגבים קטסל א" בנים ו"כדורסל רגבים קטסל א' בנים ו'
אבנר חי ה-ו
30.06.21 - 06.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
כדורסל תימורים א-בכדורסל תימורים א-בכדורסל תימורים א-ב
שחרשחר אלקיים א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
כדורסל תימורים ג-דכדורסל תימורים ג-דכדורסל תימורים ג-ד
שחרשחר אלקיים ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
כדורסל תימורים גןכדורסל תימורים גןכדורסל תימורים גן
שחרשחר אלקיים גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה