שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
טיסנאות תעופה וחללטיסנאות תעופה וחללטיסנאות תעופה וחלל
וחקר לדעת א-ו
30.06.21 - 15.10.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
לוגי טכנולוגי אורותלוגי טכנולוגי אורותלוגי טכנולוגי אורות
רז יהונתן גן חובה-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
לוגי טכנולוגי ערוגותלוגי טכנולוגי ערוגותלוגי טכנולוגי ערוגות
רז יהונתן א-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
מבוכים ודרקונים ומשחקי תפקידיםמבוכים ודרקונים ומשחקי תפקידיםמבוכים ודרקונים ומשחקי תפקידים
וחקר לדעת ב-ו
30.06.21 - 15.10.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
קסמי מדע טכנולוגיה ותעופהקסמי מדע טכנולוגיה ותעופהקסמי מדע טכנולוגיה ותעופה
וחקר לדעת א-ו
30.06.21 - 15.10.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
שעשועי מדעשעשועי מדעשעשועי מדע
וחקר לדעת ב-ו
30.06.21 - 15.10.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה