באר טוביה » תחומים » התעמלות ואקרובטיקה

התעמלות ואקרובטיקה

שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
התעמלות קרקע מבואות ב'-ד'
שנישני יונקמן ב-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע מבואות ד'-ז'
שנישני יונקמן
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע מבואות חובה+ א"התעמלות קרקע מבואות חובה+ א"התעמלות קרקע מבואות חובה+ א'
שנישני יונקמן 6-8
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע מבואות טרום+חובההתעמלות קרקע מבואות טרום+חובההתעמלות קרקע מבואות טרום+חובה
שנישני יונקמן גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע מבואות נבחרת צעירהתעמלות קרקע מבואות נבחרת צעירהתעמלות קרקע מבואות נבחרת צעיר
שנישני יונקמן א-ו
30.06.21 - 06.09.20
ההרשמה בסטטוס המתנה
צפייה הרשמה
ההרשמה בסטטוס המתנה
הרשמה
התעמלות קרקע נופים גניםהתעמלות קרקע נופים גניםהתעמלות קרקע נופים גנים
ליןלין גורביץ גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע נופים מתקדמות(2)התעמלות קרקע נופים מתקדמות(2)התעמלות קרקע נופים מתקדמות(2)
ליןלין גורביץ א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע נופים נבחרתהתעמלות קרקע נופים נבחרתהתעמלות קרקע נופים נבחרת
ליןלין גורביץ א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע רגבים א-ג 16:00התעמלות קרקע רגבים א-ג 16:00התעמלות קרקע רגבים א-ג 16:00
שנישני יונקמן א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע רגבים גניםהתעמלות קרקע רגבים גניםהתעמלות קרקע רגבים גנים
שנישני יונקמן גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
התעמלות קרקע רגבים מתקדמותהתעמלות קרקע רגבים מתקדמותהתעמלות קרקע רגבים מתקדמות
שנישני יונקמן א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה