שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז א-גתזוזה תלמי יחיאל ג"אז א-גתזוזה תלמי יחיאל ג'אז א-ג
תזוזה צוות א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז ד-ותזוזה תלמי יחיאל ג"אז ד-ותזוזה תלמי יחיאל ג'אז ד-ו
תזוזה צוות ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז ז-טתזוזה תלמי יחיאל ג"אז ז-טתזוזה תלמי יחיאל ג'אז ז-ט
תזוזה צוות ז-ט
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה