שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
סטודיו דאנס אמונים א-בסטודיו דאנס אמונים א-בסטודיו דאנס אמונים א-ב
דאנס צוות סטודיו א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס אמונים ג-דסטודיו דאנס אמונים ג-דסטודיו דאנס אמונים ג-ד
דאנס צוות סטודיו ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס אמונים ה-וסטודיו דאנס אמונים ה-וסטודיו דאנס אמונים ה-ו
דאנס צוות סטודיו ה-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס אמונים ז ומעלהסטודיו דאנס אמונים ז ומעלהסטודיו דאנס אמונים ז ומעלה
דאנס צוות סטודיו ז-ט
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס באר טוביה א-גסטודיו דאנס באר טוביה א-גסטודיו דאנס באר טוביה א-ג
דאנס צוות סטודיו א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס באר טוביה גניםסטודיו דאנס באר טוביה גניםסטודיו דאנס באר טוביה גנים
דאנס צוות סטודיו גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס באר טוביה ד-הסטודיו דאנס באר טוביה ד-הסטודיו דאנס באר טוביה ד-ה
דאנס צוות סטודיו ד-ה
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס באר טוביה ו-זסטודיו דאנס באר טוביה ו-זסטודיו דאנס באר טוביה ו-ז
דאנס צוות סטודיו ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס ינון א-גסטודיו דאנס ינון א-גסטודיו דאנס ינון א-ג
דאנס צוות סטודיו א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס ינון חובהסטודיו דאנס ינון חובהסטודיו דאנס ינון חובה
דאנס צוות סטודיו 4-6
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס ינון טרום חובהסטודיו דאנס ינון טרום חובהסטודיו דאנס ינון טרום חובה
דאנס צוות סטודיו 3-4
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס עזריקם א-גסטודיו דאנס עזריקם א-גסטודיו דאנס עזריקם א-ג
דאנס צוות סטודיו א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס עזריקם גניםסטודיו דאנס עזריקם גניםסטודיו דאנס עזריקם גנים
דאנס צוות סטודיו גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
סטודיו דאנס עזריקם ד-וסטודיו דאנס עזריקם ד-וסטודיו דאנס עזריקם ד-ו
דאנס צוות סטודיו ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
תזוזה חצב ג"אז מודרני א-גתזוזה חצב ג"אז מודרני א-גתזוזה חצב ג'אז מודרני א-ג
תזוזה צוות א-ג
30.06.21 - 07.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה חצב ג"אז מודרני ד-ותזוזה חצב ג"אז מודרני ד-ותזוזה חצב ג'אז מודרני ד-ו
תזוזה צוות ד-ו
30.06.21 - 07.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
תזוזה חצב ג"אז מודרני ז-טתזוזה חצב ג"אז מודרני ז-טתזוזה חצב ג'אז מודרני ז-ט
תזוזה צוות ז-ט
30.06.21 - 07.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה חצב גניםתזוזה חצב גניםתזוזה חצב גנים
תזוזה צוות גנים
30.06.21 - 07.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה שתולים ג"אז א-גתזוזה שתולים ג"אז א-גתזוזה שתולים ג'אז א-ג
תזוזה צוות א-ג
30.06.21 - 01.11.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה שתולים ג"אז ד-ותזוזה שתולים ג"אז ד-ותזוזה שתולים ג'אז ד-ו
תזוזה צוות ד-ו
30.06.21 - 01.11.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה שתולים ג"אז ז-טתזוזה שתולים ג"אז ז-טתזוזה שתולים ג'אז ז-ט
תזוזה צוות ז-ט
30.06.21 - 01.11.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז א-גתזוזה תלמי יחיאל ג"אז א-גתזוזה תלמי יחיאל ג'אז א-ג
תזוזה צוות א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז ד-ותזוזה תלמי יחיאל ג"אז ד-ותזוזה תלמי יחיאל ג'אז ד-ו
תזוזה צוות ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל ג"אז ז-טתזוזה תלמי יחיאל ג"אז ז-טתזוזה תלמי יחיאל ג'אז ז-ט
תזוזה צוות ז-ט
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל גניםתזוזה תלמי יחיאל גניםתזוזה תלמי יחיאל גנים
תזוזה צוות גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל קלאסי ד-ותזוזה תלמי יחיאל קלאסי ד-ותזוזה תלמי יחיאל קלאסי ד-ו
תזוזה צוות ד-ו
30.06.21 - 01.11.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
תזוזה תלמי יחיאל קלאסי ז-טתזוזה תלמי יחיאל קלאסי ז-טתזוזה תלמי יחיאל קלאסי ז-ט
תזוזה צוות ז-ט
30.06.21 - 01.11.20
נותרו 18 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 18 מקומות
הרשמה