שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
ג"ודו ערוגות א-בג"ודו ערוגות א-בג'ודו ערוגות א-ב
דניאלדניאל ג'יבטובסקי א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
ג"ודו ערוגות ג-וג"ודו ערוגות ג-וג'ודו ערוגות ג-ו
דניאלדניאל ג'יבטובסקי ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
ג"ודו ערוגות גניםג"ודו ערוגות גניםג'ודו ערוגות גנים
דניאלדניאל ג'יבטובסקי גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 6 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 6 מקומות
הרשמה
ג'ודו תימורים א-ב
דניאלדניאל ג'יבטובסקי א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
ג'ודו תימורים ג' ומעלה
דניאלדניאל ג'יבטובסקי ג-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 10 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 10 מקומות
הרשמה
ג'ודו תימורים גנים
דניאלדניאל ג'יבטובסקי גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קפוארה אורות 4-6קפוארה אורות 4-6קפוארה אורות 4-6
אליאלי בן גוריון 4-6
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קפוארה אורות א-בקפוארה אורות א-בקפוארה אורות א-ב
אליאלי בן גוריון א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קפוארה אורות ג-וקפוארה אורות ג-וקפוארה אורות ג-ו
אליאלי בן גוריון ב-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
קפוארה אמונים ב-וקפוארה אמונים ב-וקפוארה אמונים ב-ו
אליאלי בן גוריון ב-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קפוארה אמונים גן חובה-אקפוארה אמונים גן חובה-אקפוארה אמונים גן חובה-א
אליאלי בן גוריון גן חובה -א
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קפוארה ינון ב-וקפוארה ינון ב-וקפוארה ינון ב-ו
אליאלי בן גוריון ב-ו
30.06.21 - 13.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קפוארה ינון גנים-אקפוארה ינון גנים-אקפוארה ינון גנים-א
אליאלי בן גוריון 4-6
30.06.21 - 13.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קפוארה נווה מבטח ב" ומעלהקפוארה נווה מבטח ב" ומעלהקפוארה נווה מבטח ב' ומעלה
אליאלי בן גוריון ב-ו
30.06.21 - 01.10.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה
קפוארה נווה מבטח גן חובה-אקפוארה נווה מבטח גן חובה-אקפוארה נווה מבטח גן חובה-א
אליאלי בן גוריון גן חובה -א
30.06.21 - 01.10.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
קראטה רגבים א-בקראטה רגבים א-בקראטה רגבים א-ב
עידןעידן בן חיים א-ב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 13 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 13 מקומות
הרשמה
קראטה רגבים ג-דקראטה רגבים ג-דקראטה רגבים ג-ד
עידןעידן בן חיים ג-ד
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 4 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 4 מקומות
הרשמה
קראטה רגבים גניםקראטה רגבים גניםקראטה רגבים גנים
עידןעידן בן חיים גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
קראטה רגבים ד-ו מתקדמיםקראטה רגבים ד-ו מתקדמיםקראטה רגבים ד-ו מתקדמים
עידןעידן בן חיים ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 8 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 8 מקומות
הרשמה