שם סניף שם המדריך קהל יעד תאריכים מצב תפוסה פרטים נוספים.. הרשמה
טניס שדה ביצרון א-גטניס שדה ביצרון א-גטניס שדה ביצרון א-ג
דבירדביר דהאן א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טניס שדה ביצרון גניםטניס שדה ביצרון גניםטניס שדה ביצרון גנים
דבירדביר דהאן גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה ביצרון ד-וטניס שדה ביצרון ד-וטניס שדה ביצרון ד-ו
דבירדביר דהאן ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה ביצרון ז-יבטניס שדה ביצרון ז-יבטניס שדה ביצרון ז-יב
דבירדביר דהאן ז-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
טניס שדה ביצרון מבוגריםטניס שדה ביצרון מבוגריםטניס שדה ביצרון מבוגרים
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים מבוגרים +טניס שדה כפר אחים מבוגרים +טניס שדה כפר אחים מבוגרים +
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים מבוגרים אטניס שדה כפר אחים מבוגרים אטניס שדה כפר אחים מבוגרים א
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים מבוגרים גטניס שדה כפר אחים מבוגרים גטניס שדה כפר אחים מבוגרים ג
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים מבוגרים+גטניס שדה כפר אחים מבוגרים+גטניס שדה כפר אחים מבוגרים+ג
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים נבחרת א"טניס שדה כפר אחים נבחרת א"טניס שדה כפר אחים נבחרת א'
דבירדביר דהאן נוער
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר אחים נבחרת ב"טניס שדה כפר אחים נבחרת ב"טניס שדה כפר אחים נבחרת ב'
דבירדביר דהאן נוער
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג ד-וטניס שדה כפר ורבורג ד-וטניס שדה כפר ורבורג ד-ו
דבירדביר דהאן ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 7 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 7 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג ז-יבטניס שדה כפר ורבורג ז-יבטניס שדה כפר ורבורג ז-יב
דבירדביר דהאן ז-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג חובה-ג"טניס שדה כפר ורבורג חובה-ג"טניס שדה כפר ורבורג חובה-ג'
דבירדביר דהאן גן חובה-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ב"טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ב"טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ב'
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ה"טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ה"טניס שדה כפר ורבורג מבוגרים ה'
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה כפר ורבורג נבחרתטניס שדה כפר ורבורג נבחרתטניס שדה כפר ורבורג נבחרת
דבירדביר דהאן נוער
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזר ד-וטניס שדה עזר ד-וטניס שדה עזר ד-ו
דבירדביר דהאן ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזר ז-יבטניס שדה עזר ז-יבטניס שדה עזר ז-יב
דבירדביר דהאן ז-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזר חובה-גטניס שדה עזר חובה-גטניס שדה עזר חובה-ג
דבירדביר דהאן גן חובה-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזר מבוגרים יום אטניס שדה עזר מבוגרים יום אטניס שדה עזר מבוגרים יום א
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזר מבוגרים יום דטניס שדה עזר מבוגרים יום דטניס שדה עזר מבוגרים יום ד
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם א-גטניס שדה עזריקם א-גטניס שדה עזריקם א-ג
דבירדביר דהאן א-ג
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם גניםטניס שדה עזריקם גניםטניס שדה עזריקם גנים
דבירדביר דהאן גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם ד-וטניס שדה עזריקם ד-וטניס שדה עזריקם ד-ו
דבירדביר דהאן ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 12 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 12 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם ז-יבטניס שדה עזריקם ז-יבטניס שדה עזריקם ז-יב
דבירדביר דהאן ז-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 14 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 14 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם מבוגרים יום בטניס שדה עזריקם מבוגרים יום בטניס שדה עזריקם מבוגרים יום ב
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 16 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 16 מקומות
הרשמה
טניס שדה עזריקם מבוגרים יום הטניס שדה עזריקם מבוגרים יום הטניס שדה עזריקם מבוגרים יום ה
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים א-גטניס שדה תימורים א-גטניס שדה תימורים א-ג
דבירדביר דהאן א-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים גניםטניס שדה תימורים גניםטניס שדה תימורים גנים
דבירדביר דהאן גנים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 19 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 19 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים ד-וטניס שדה תימורים ד-וטניס שדה תימורים ד-ו
דבירדביר דהאן ד-ו
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 9 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 9 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים ז-יבטניס שדה תימורים ז-יבטניס שדה תימורים ז-יב
דבירדביר דהאן ז-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 17 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 17 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים מבוגרים אטניס שדה תימורים מבוגרים אטניס שדה תימורים מבוגרים א
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שדה תימורים מבוגרים דטניס שדה תימורים מבוגרים דטניס שדה תימורים מבוגרים ד
דבירדביר דהאן מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 20 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 20 מקומות
הרשמה
טניס שולחן אורות בוגריםטניס שולחן אורות בוגריםטניס שולחן אורות בוגרים
מאיר פריבס מבוגרים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 11 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 11 מקומות
הרשמה
טניס שולחן אורות ו" + מתקדמיםטניס שולחן אורות ו" + מתקדמיםטניס שולחן אורות ו' + מתקדמים
מאיר פריבס ו-יב
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 5 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 5 מקומות
הרשמה
טניס שולחן אורות מתחילים
מאיר פריבס כל הגילאים
30.06.21 - 06.09.20
נותרו 15 מקומות
צפייה הרשמה
נותרו 15 מקומות
הרשמה